Februari 2023 (magazine 128)

Prof dr Marc Peeters

Hoera, een nieuw jaar!

Het afgelopen jaar – 2022 – was een uitdagend jaar. Niet alleen voor het UZA maar voor de hele zorgsector. Het is een open deur intrappen als we stellen dat COVID-19, de energiecrisis en de impact van het personeelstekort ons kopzorgen bezorgden.
Maar terugkijken op het verleden vormt een belangrijke basis voor een optimistische toekomstvisie. Dat hebben we dan ook grondig gedaan en op basis daarvan trokken we een reeks conclusies.

Zowel naar patiënten, medewerkers als naar de organisatie toe hebben we duidelijke keuzes gemaakt. Surfend op expertise, kwaliteit en digitalisering willen wij er in alle aspecten staan voor de patiënt, voor de naasten, en ook voor de UZA-medewerkers. Of het nu gaat om zorg, voeding, linnen, welzijn, … de kwaliteit van elk deelaspect dient top te zijn. Kortom, we hanteren een holistische aanpak!

Deze visie wordt vertaald in de thema’s die aan bod komen in dit nummer van Maguza. Enerzijds heb je onderwerpen die gaan over innovatie en, anderzijds, over de betrokkenheid van de patiënten bij wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen zijn er thema’s rond hightech ingrepen, maar ook over hoe we omgaan met nevenwerkingen van behandelingen die we nu als standaard beschouwen. Kortom, het complete zorgecosysteem van het UZA wordt overgoten met een saus van nog intenser samenwerken. Samenwerken, niet alleen tussen medewerkers maar ook in interactie tussen de medewerkers en hun patiënten en familieleden.

Ik ben dan ook fier dat ik in dit dynamische ecosysteem mag werken aan het universitair ziekenhuis van de toekomst.

CEO Marc Peeters