Familiegerichte zorg

Het UZA zet meer dan ooit in op familiegerichte zorg. Als ouders zich goed ondersteund en bij de zorg betrokken voelen, ontwikkelt hun kind zich beter. Je leest er hier alles over.