E-health

E-health, e-gezondheid, telegeneeskunde, monitoring vanop afstand … de digitale revolutie zorgt ook in de gezondheidszorg voor grote veranderingen. Hoe zal de gezondheidszorg evolueren? Welke voordelen en uitdagingen brengt e-health met zich mee? En waar staan we vandaag? Dat lees je hier.