Je persoonlijk patiëntenportaal
UZA@home

UZA@home ondersteunt en begeleidt je digitaal tijdens je zorgtraject in het UZA. In het patiëntenportaal kan je nu al vanalles doen, zoals een afspraak raadplegen of je medisch dossier inkijken. Op termijn komen er nog veel meer mogelijkheden bij. Het doel: patiënten alles aanreiken wat ze nodig hebben om hun behandeling actief mee in handen te nemen en hen zo dicht mogelijk bij huis de beste zorg aan te bieden.

Luit ten Kate
Dr. Luit ten Kate
Staflid algemene inwendige geneeskunde & Chief medical information officer EPD
Jenke Jorssen
Jenke Jorssen
Communicatie-expert
Guy Hans
Prof. dr. Guy Hans
Medisch directeur UZA

De digitale revolutie biedt talloze mogelijkheden om de gezondheidszorg beter en efficiënter te organiseren en dichter bij de patiënt te brengen – denk maar aan videoconsulting en telemonitoring. ‘In het UZA liepen we al voorop in de digitalisering van de zorg, maar COVID-19 heeft ze in een stroomversnelling gebracht’, zegt medisch directeur prof. dr. Guy Hans. ‘Via UZA@home volgen we patiënten thuis op, maar we begeleiden hen bijvoorbeeld ook bij hun behandeling met antivirale middelen. Dat kan heel laagdrempelig, hebben we geleerd, zodat we ook oudere patiënten vlot mee aan boord krijgen. Van UZA@home maken we nu de digitale kapstok waar we voor een zeer brede populatie het hele patiëntentraject aan ophangen.’

Het beste van twee werelden

Het UZA doet dat omdat patiënten zich nog altijd het best voelen in hun vertrouwde omgeving. ‘Digitale toepassingen helpen ons om de opname in het ziekenhuis kort en efficiënt te houden én patiënten ook thuis optimaal op te volgen’, zegt Hans. ‘Dat verhoogt hun levenskwaliteit. Eigenlijk brengen we zo het beste van twee werelden samen: patiënten herstellen thuis, maar blijven in nauw contact met hun zorgteam.’

Dat maakt de zorg veel dynamischer, zegt Hans. ‘Tijdens een fysieke consultatie krijgt de arts maar een momentopname van de patiënt. Zeker bij chronische aandoeningen moet je de patiënt eigenlijk continu kunnen evalueren, ook thuis of op het werk. Met de digitalisering kan dat. We evolueren naar een dynamisch model met frequente – vooral digitale – contactmomenten. Patiënten sturen regelmatig parameters door, vullen vragenlijsten in, houden dagboeken bij. Het zorgteam evalueert dat en levert feedback, zodat ze weten dat ze veilig opgevolgd worden. Zelf krijgt het zorgteam zo een consistenter, objectiever en vollediger beeld van de patiënt. Zo kunnen ze indien nodig sneller ingrijpen. Ook tot na het ontslag trouwens, bijvoorbeeld om complicaties te vermijden.’

Wat kan je met UZA@home doen?

  • Bekijk het overzicht van je afspraken, vraag eventueel een wijziging aan en krijg informatie om je afspraak voor te bereiden. Op dit ogenblik zie je enkel ambulante afspraken, (dag)opnames volgen binnenkort.
  • Bereid je ingreep of je behandeling voor vanop afstand, bijvoorbeeld door een preoperatieve vragenljist in te vullen.
  • Als je voor een raadpleging niet naar het UZA hoeft te komen, kun je via UZA@home inbellen voor een video- of teleconsultatie.
  • Telemonitoring: stuur regelmatig parameters over je gezondheidstoestand door naar het UZA, waar je zorgteam ze continu monitort en je zo van nabij opvolgt.
  • Kijk je medisch dossier in.
  • Krijg informatie & educatie op maat van jouw traject. Momenteel worden digitale zorgpaden ontwikkeld.

Educatie: gedoseerd en op maat

In dat digitale zorgmodel krijgen patiënten een veel actievere rol: ze bereiden consultaties voor, sturen gegevens door, volgen hun behandeling op. Daarvoor heb je natuurlijk inzicht in je aandoening en je behandeling nodig. Ook van die patiënteducatie wil UZA@home nu werk maken. Jenke Jorssen, expert digitale communicatie: ‘Wanneer patiënten duidelijk weten wat de diagnose is en wat ze zelf kunnen doen, hebben ze veel minder stress. Het is dan voor hen ook makkelijker om de therapie vol te houden of mee te beslissen over de behandeling die ze krijgen. Nu krijg je aan het begin van je zorgtraject vaak een pak informatie mee naar huis. Die is betrouwbaar en geeft houvast, maar ze is ook overweldigend. Je vindt niet altijd meteen terug wat je in een bepaalde fase van je behandeling echt nodig hebt. Met UZA@home willen we nu de informatie aanvullen die onze publieke website www.uza.be en onze bibliotheek aan brochures en andere analoge educatie al biedt.’

Met UZA@home zullen patiënten gefaseerd de informatie krijgen die ze op dat moment in hun traject nodig hebben. Jorssen: ‘We leren hen ook vaardigheden aan waarmee ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Dat doen we bijvoorbeeld met instructievideo’s of tips van ervaringsdeskundigen. Wanneer patiënten voldoende kennis hebben over hun aandoening, de risicofactoren en hoe ermee te leven, helpt hen dat om hun levenskwaliteit te behouden te of verbeteren.’

Toegang tot je medisch dossier

Sinds juni 2021 werkt het UZA in een nieuw elektronisch patiëntendossier (epd), dat van elke patiënt de medische gegevens bevat. Luit ten Kate, chief medical information officer in het UZA: ‘Via UZA@home kunnen patiënten het deel van hun medisch dossier inkijken dat voor hen goed interpreteerbaar is – verslagen, ontslagbrieven, resultaten van onderzoeken enz. Die gegevens staan ook op de medische hubs en zijn beschikbaar voor huisartsen en externe zorgverleners.’

Kan je in je medisch dossier ook gegevens aanpassen? ‘UZA@home is in volle ontwikkeling. We streven ernaar dat je binnenkort zelf afspraken kan maken, je contactgegevens kan wijzigen en meer parameters kan invoeren. Zo krijg je meer controle over je data en kan je je dossier zelf mee verrijken. Complexe data zoals medicatieallergieën aanpassen, zal veiligheidshalve voorbehouden blijven aan zorgverleners, omdat daar waarschuwingen voor de arts aan worden gekoppeld.’

De gegevens in het medisch dossier worden volgens de strengste normen van privacy en veiligheid bewaard. Is UZA@home net zo veilig? Ten Kate: ‘Zeker. We gebruiken het sterk beveiligde authenticatiesysteem van de federale overheid – dus de itsme-app of de eID-kaartlezer. Dat systeem geeft je automatisch ook toegang tot het epd van je kinderen jonger dan 12 jaar.’

Nieuwsgierig?

Ontdek wat je met UZA@home allemaal kan: www.uza.be/mijnuza

  UZA@home is ook beschikbaar als app voor smartphone of tablet:
  download de app in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Aangemaakt op
Laatste update op