Transmurale zorg

De zorg voor de patiënt begint lang voor hij of zij de deur van het UZA binnenwandelt, en eindigt doorgaans ook niet na ontslag. De behandelingen die we in een gespecialiseerd ziekenhuis als het UZA verstrekken, maken deel uit van een hele zorgketen met verschillende zorgverstrekkers, ook buiten de muren van het UZA.