Getuigenis 3

Door onvoorziene patiëntenstromen apart op te vangen, verliezen collega’s op de dienst verloskunde sinds eind 2022 minder tijd. ‘Ons werk werd beter inplanbaar en patiënten zien sneller de juiste hulpverlener.’

Dominique Mannaerts
Dr. Dominique Mannaerts
gynaecoloog UZA
Evelyn Boon
Evelyn Boon
Verpleegkundig afdelingshoofd UZA
Stephanie Printemps
Stephanie Printemps
Hoofdvroedvrouw

Bovenop de normale zorg puzzelde het team verloskunde tot 2022 dagelijks om ook een tiental patiënten met dringende vragen te helpen. Zij hebben bijvoorbeeld klachten zoals buikpijn, bloedverlies, of ze voelen zich ongerust. ‘Voor dat soort aanmeldingen zijn we eind 2022 met een rapid acces poli obstetrie (RAPO) gestart’, zegt verpleegkundig afdelingshoofd Evelyn Boon. ‘Sindsdien veroorzaakt die patiëntenstroom minder chaos in de geplande zorg van het ziekenhuis en kunnen zwangere vrouwen kiezen of ze zich via spoedgevallen of de RAPO aanmelden.’

Kortere lijnen

De RAPO brengt patiënten in een zo kort mogelijke tijdspanne bij de juiste zorgverlener, in dit geval een vroedvrouw. ‘Twee collega’s en ik als back-up hebben een bijkomende echo-opleiding gevolgd’, zegt hoofdvroedvrouw Stephanie Printemps. ‘We onderzoeken de patiënten en werken nauw samen met de gynaecologen. Zij blijven de eindbeslisser, maar in heel veel gevallen kunnen wij de patiënt al geruststellen of de nodige actie voorbereiden.’

In het verleden klopten veel van die patiënten op de spoedgevallendienst aan, waar ze in een lange wachtrij belandden na alle dringendere aanmeldingen. Vandaag krijgen zij meteen een RAPO-afspraak en belanden zij in een zo kort mogelijke tijdspanne bij de juiste zorgverlener. Ook ouders met een kindje op intensieve neonatale zorg komen vaak langs voor een extra consultatie. ‘Dankzij RAPO lukt dat vlot. De zorg verloopt efficiënter en als vroedvrouw is het fijn dat je meer verantwoordelijkheid mag ­opnemen’, vindt Stephanie.

Tevreden patiënten

Ook de artsen zijn opgetogen. ‘Ik pikte het idee op tijdens een deel van mijn opleiding in Australië’, vertelt gynaecoloog dr. Dominique Mannaerts. ‘Vroeger werden we door de spoedgevallendienst gebeld en moesten we improviseren om een consultatieplek en een moment te vinden. Nu is er op de afdeling altijd een ruimte voorbehouden. We benutten de vakkennis van de vroedvrouwen veel beter. De nieuwe workflow maakt het voor het hele team verloskunde aangenamer werken en verhoogt de kwaliteit van de algemene zorg. Dat gaven ook onze patiënten recent aan tijdens een bevraging.’ 

Dankzij de rapid acces poli obstetrie (RAPO) verloopt ook de geplande zorg in het ziekenhuis vlotter.

Stephanie Printemps

Gerelateerde specialismen

Aangemaakt op
Laatste update op