Juridische dienst

De juridische dienst van het UZA geeft juridische ondersteuning aan alle diensten en medewerkers. Meestal werken ze achter de schermen, maar ze zijn een onmisbare schakel in het ziekenhuis.

Daphné Van de Wildebergh
Daphné Van de Wildebergh
Jurist UZA
Juridische dienst

‘Het UZA werkt met verschillende interne en externe partijen samen. Met universiteiten of andere ziekenhuizen bijvoorbeeld. Stel: het UZA leest DNA-stalen uit voor een ander ziekenhuis. Dan voeren wij de contractonderhandelingen om die samenwerking mogelijk te maken. In die contracten staat wie welke taak voor zijn rekening neemt en wat de voorwaarden voor de samenwerking zijn.’

teamuza

‘Als universitair ziekenhuis zetten we sterk in op innovatie. We werken daarom actief mee aan grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en klinische studies. Ook hiervoor stellen we een contract op of kijken het na. De focus ligt daarbij op de veiligheid en rechten van de patiënt die aan het onderzoek deelneemt. Gaat het om internationale studies, dan gebeuren de onderhandelingen vaak via Teams.’

teamuza

‘Nieuwe wetgevingen kunnen een impact hebben op het beleid en de werking van het ziekenhuis. Denk maar aan de wetgeving over gegevensbescherming. Wij lichten de wetgeving dan toe bij de directie, zorgverleners of diensten en helpen mee met het doorvoeren van procedures of richtlijnen.’

teamuza

'Zorgverleners en diensten binnen het ziekenhuis – zoals de dienst patiëntenbegeleiding, de ombudsdienst of het ethisch comité – kunnen bij ons terecht met vragen over de interpretatie of praktische invulling van wetgeving, met de bedoeling om de rechten van patiënten te verzekeren. Wie mag er een dossier van een patiënt in coma inkijken bijvoorbeeld? Wij schetsen dan het juridisch kader en geven advies.’

teamuza

‘De juridische dienst bestaat uit vijf juristen, onze coördinator Alexandra en een management assistant. Regelmatig plannen we een teammoment in. We lunchen vaak samen in het personeelsrestaurant, en plannen al eens een brunch of andere activiteit buiten de werkuren. Op zo’n momenten proberen we niet te veel over het werk te praten.’ 

Aangemaakt op
Laatste update op