Jolien Geuens

Verpleegkundige Jolien Geuens is sinds eind 2023 halftijds aan de slag als coördinator voor AYA-zorg in het UZA. Het AYA-team volgt adolescenten en young adults (AYA’s) niet individueel op, maar bouwt een betere zorg op maat van die doelgroep uit. Bij complexe zorgvragen kunnen collega’s wel de expertise van het team inroepen.

Jolien Geuens
Jolien Geuens
Verpleegkundig specialist en AYA-coördinator

Het UZA is een van de drie ziekenhuizen in Vlaanderen die door de overheid werden geselecteerd om zorg en expertise voor AYA’s te ontwikkelen en met andere ziekenhuizen te delen. Verpleegkundige Jolien Geuens coördineert het project in het ziekenhuis en combineert dat met haar halftijdse opdracht als zorgcoördinator van het MOCA (Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen).

Gevarieerde loopbaan

‘Dit soort coördinatie- en projectwerk is me op het lijf geschreven. Ik was vroeger verpleegkundige op de dienst kinderoncologie en deed dat met hart en ziel. Maar ik neem ook graag wat afstand om op grotere schaal het verschil te helpen maken. Naast mijn werk voor het MOCA organiseer ik de werking van het gloednieuwe AYA-team, dat bestaat uit een verpleegkundig specialist, een sociaal werker, een psychologe en een arts-specialist.’

‘Dat je als verpleegkundige zulke taken kan opnemen, vind ik een verrijking voor het vak. Eerlijk gezegd zat het altijd in mijn achterhoofd dat ik geen volledige loopbaan algemeen verpleegkundig werk op één dienst zou doen. Mijn ouders zijn allebei verpleegkundige en de zorg sprak me als kind al aan. Toch studeerde ik eerst sociologie en koos ik pas daarna als tweede diploma verpleegkunde.’

Dat je als verpleegkundige ook dit soort taken kan opnemen, vind ik een verrijking voor het vak.

Samen sterk

‘Ik sta graag met één voet stevig in de praktijk, maar ik vind het ook boeiend om het bredere kader te bekijken en met andere partners samen te werken. Het AYA-project loopt drie jaar en ik kijk er echt naar uit dat jongeren en adolescenten hierdoor een betere zorg krijgen. Als dat lukt, zullen we ook het werk van zorgverleners die rond een jongere met kanker staan een klein beetje makkelijker maken. Enerzijds omdat moeilijkheden bijvoorbeeld sneller worden opgepikt en we de therapietrouw hopen te verhogen. Anderzijds omdat ze met alle vragen over AYA’s bij ons terecht zullen kunnen en we hen indien nodig ook zullen ondersteunen.’ 

Gerelateerde specialismen

Aangemaakt op
Laatste update op