Geraakt in de knop

Een groep apart zijn kinderen die na een ongeval een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Zij worden gevolgd door de kinderneurologen, vaak al op intensieve zorg.

‘Zeker bij een complex hersentrauma zijn er veel vragen’, zegt kinderneuroloog prof. dr. Berten Ceulemans. ‘Welke acute zorgen zijn er nodig? Welke revalidatie? Moet het kind medicijnen of een epilepsiebehandeling krijgen? Ouders vragen zich af of hun kind weer helemaal normaal zal zijn en of het terug naar school zal kunnen.’ 

Sommige kinderen verhuizen nadien naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum, Pulderbos bijvoorbeeld, maar blijven op controle komen bij de UZA-kinderneuroloog. Vaak blijken ze niet meer zo goed te functioneren op school. Die kinderen hebben bijvoorbeeld geheugenproblemen of leren nog moeilijk bij. De revalidatiearts en kinderneuroloog zoeken dan samen naar een oplossing. Ceulemans: ‘Kinderen hebben het voordeel dat hun hersenen nog plastisch zijn. Daar staat echter tegenover dat ze sommige dingen nog niet hebben geleerd, lezen bijvoorbeeld, waardoor ze die kennis niet opnieuw kunnen oproepen. In die zin is hun leeftijd een tweesnijdend zwaard.’

Aangemaakt op
Laatste update op