Duursport_wielrennen

Onderzoekers uit verschillende Vlaamse Ziekenhuizen onderzochten de relatie tussen duursportbeoefening en slagaderverkalking van het hart. De resultaten bevestigen de gezondheidsvoordelen van een actieve en gezonde levensstijl, maar tonen ook aan dat intensieve duursport geen bijkomende bescherming biedt. Het gaat zelfs gepaard met toegenomen kransslagaderverkalking in vergelijking met gematigd sporten.

Dat sporten gezond is, staat als een paal boven water. Kracht- en vooral duurtraining bieden bijzonder veel gezondheidsvoordelen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) raadt alle volwassenen aan om 150 tot 300 minuten matige of 75 tot 150 minuten intense fysieke inspanningen te doen per week. Maar blijven deze gezondheidsvoordelen toenemen bij duursport? Of zijn er net nadelige effecten voor hart en bloedvaten bij intensieve duursport? Dat zijn vragen die leven in de sportcardiologie.

Master@Heart

Om op deze vragen een wetenschappelijk antwoord te kennen, lanceerden cardiologen en radiologen van het Jessa Ziekenhuis, UZ Antwerpen en UZ Leuven in 2018 de Master@Heart studie onder het peterschap van Sven Nys. Zij wilden de relatie tussen duursport en slagaderverkalking van het hart in kaart te brengen. Bovendien wilden de onderzoekers de relatie tussen duursport, voorkamerfibrillatie en verlittekening van de hartspier onderzoeken.

In de Master@Heart studie werden 191 levenslange duursporters, die gemiddeld meer dan 10u per week trainen sinds hun prille jeugd, vergeleken met 191 laattijdige duursporters (gestart na de leeftijd van 30 jaar), en 176 actieve gezonde vrijwilligers zonder gekende risicofactoren voor hart-en vaatziekten. Uit dit onderzoek blijkt verrassend dat levenslange duursporters meer verkalking hebben van de kransslagaders met meer ernstige vernauwingen.

Prof. dr. Guido Claessen, cardioloog Hartcentrum Hasselt (Jessa): “Deze resultaten zijn onverwacht en vooralsnog onverklaard. Toch waren ze heel consistent aanwezig. In hoeverre dit verontrustend is voor de levensduur van de sporter zal verder onderzocht moeten worden. Er zijn immers nog geen studies die aantonen dat sporters ook een hoger risico hebben op een hartinfarct, wat zich voordoet wanneer het bloedvat dat de hartspier bevloeit volledig wordt afgesloten.”

Regelmatig sporten blijft een must en is gezond!

Er is met deze studie geen reden om minder te sporten, integendeel. Sporters hebben een bewezen betere levensverwachting dan de algemene bevolking. Bovendien blijft de aantasting van de kransslagaders bij sporters over het algemeen beperkt en duidelijk minder dan wanneer men niet zou bewegen en er een ongezonde levensstijl op na houdt (slecht dieet, roken met als gevolg hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden, suikerziekte en overgewicht).

Deze studie toont tegelijk ook aan dat de voordelen van regelmatige sportbeoefening al worden bekomen door 150 minuten per week actief te bewegen. Een marathon lopen zorgt er niet voor om nog gezonder te zijn of te worden. De studie suggereert zelfs dat de gezondheidseffecten bij zeer intensieve sportbeoefening wat getemperd kunnen worden door ongewenste kransslagerverkalking.

Aangemaakt op
Laatste update op