Kinderobesitas

De jarenlange expertise van het kinderobesitascentrum in het UZA wordt nu ook erkend door het RIZIV. Ons centrum wordt één van de 25 Pediatrische Multidisciplinaire Obesitascentra (PMOc), erkend door minister Vandenbroucke, om de zorg voor kinderen en jongeren met obesitas te optimaliseren.

Van de Maele Karolien
Dr. Karolien Van De Maele
Pediatrisch endocrinoloog en coördinator van de UZA-kinderobesitaskliniek

In de 25 obesitascentra kunnen kinderen en jongeren met ernstige obesitas vanaf 1 december terecht voor een behandelingsplan op maat. Dr. Karolien Van De Maele, pediatrisch endocrinoloog en coördinator van het UZA-kinderobesitascentrum: 'Door de erkenning kunnen wij onze zorg voor kinderen en jongeren met obesitas blijven verbeteren. Daarnaast bouwen we de samenwerking met de ziekenhuizen uit de regio en onze adviesrol nog verder uit'.

Obesitas is een chronische en complexe aandoening. De ziekte heeft een ernstige impact op de levenskwaliteit en kan ook psychologische en sociale gevolgen hebben. Om obesitas goed te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak met een vlotte overgang tussen de verschillende zorgverleners nodig.

De 25 Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centra (PMOC) binnen de ziekenhuizen bieden daar een antwoord op. Met een ambulante, multidisciplinaire aanpak beogen de centra een individuele aanpak voor elk kind en hun omgeving.

Strijd tegen kinderobesitas

Naast de erkenning van 25 PMOC krijgen meer kinderen met obesitas en overgewicht vanaf 1 december toegang krijgen tot een diëtist. Het gaat om tien terugbetaalde behandelingen over twee jaar, voor kinderen met overgewicht van 2 tot en met 5 jaar. Nu geldt dat enkel voor kinderen van 6 tot 18 jaar.

Met de maatregelen voert minister Vandenbroucke de strijd tegen kinderobesitas op. 'Obesitas is een chronische ziekte, die net als alle andere chronische ziektes de beste en vooral de juiste en betaalbare zorg verdient', aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

 

Gerelateerde specialismen

Aangemaakt op
Laatste update op