'De toekomst is digitaal, patiënt­gericht en op transparante samenwerking gestoeld'

Op 1 december 2021 ruilde prof. dr. Marc Peeters zijn functie als diensthoofd oncologie in het UZA in voor een mandaat als CEO van het UZA. Hoe kijkt hij naar de uitdagingen in de zorg en naar ons ziekenhuis van morgen? Welke innovaties zullen volgens hem de medische praktijk van de toekomst bepalen?

Het UZA kreeg een nieuw management. Wat betekent dat voor onze patiënten en medewerkers? 

Marc Peeters: ‘Een ziekenhuis verandert niet van de ene dag op de andere doordat wie dan ook wordt aangesteld. Ik bouw graag voort op de sterke pijlers die dit ziekenhuis heeft. Mijn voorganger heeft zeer waardevol werk verricht. Maar we hebben met de nieuwe beleidsploeg wel een nieuwe visie ontwikkeld waar we stap voor stap naartoe willen. Het UZA wil een krachtige motor zijn in de evolutie naar een Antwerp Health Harbour, één groot-Antwerpse innovatieve gezondheidshub waarin alle zorgactoren in de regio nauwer samenwerken.’ 

Hoe past een universitair ziekenhuis in dat brede Antwerpse zorglandschap?

Marc Peeters: ‘Als universitair ziekenhuis combineren we een topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De gespecialiseerde kennis en innovatiekracht die voortkomt uit de tandem UZA/UAntwerpen blijft een van onze sterktes. Die wetenschappelijke verankering gaan we verder verstevigen. Tegelijk willen we de patiënt in alle aspecten van de zorg nog sterker centraal stellen. Hoe zet je innovatie maximaal in om je patiënt, binnen en buiten de ziekenhuismuren, nog kwalitatievere zorg te bieden? Op dat vlak willen we een voortrekker zijn en ook in het UZA verbeteringen realiseren.’

De zorg heeft een zware COVID-19-periode in de benen. Moet het ziekenhuis daar nog van bekomen of stimuleert dat net tot verandering?

Marc Peeters: ‘Na mijn aanstelling heb ik een rondgang door het ziekenhuis gemaakt. Je ziet wel dat COVID-19 en de invoering van het elektronisch patiëntendossier veel van onze mensen heeft gevergd. Daar blijven we zeker oog voor hebben. Maar ik voelde heel veel ambitie. Je merkt dat een aantal diensten op grenzen botsen, onder meer op het vlak van personeel en infrastructuur. We gaan creatief onderzoeken hoe we daar toch het nodige kunnen doen. Dat kan gaan over meer of ander personeel inzetten, ruimtes anders gebruiken of processen anders organiseren. We willen expliciet ook onderzoeken hoe we nieuwe infrastructuur kunnen realiseren. Vanuit die ambities kijken we ook naar externe partners. Ik denk zowel aan mogelijkheden met de non-profit als met de profit – inclusief onze relatie met spin-offs.’

U ziet groeikansen door nauwer samen te werken?

Marc Peeters: ‘Zeker. We hebben een goede band met onze partners binnen het Helix-netwerk van Antwerpse ziekenhuizen. Ik wil bekijken hoe we samen op de beste manier hoogkwalitatieve zorg blijven garanderen voor onze patiëntenpopulatie en wat daarbij onze rol als gespecialiseerd centrum precies is. De tijd dat het UZA alle zorg moest aanbieden lijkt voorbij. Een groot deel van onze meerwaarde komt uit topexpertise voor complexe en zeldzame ziektebeelden. Ik zie zeker ruimte voor groei in segmenten van gespecialiseerde zorg waarin andere partners minder interesse hebben. Bepaalde zorg blijft wel noodzakelijk als basisaanbod en voor opleidingen. Maar ik geloof dat we in alle transparantie afspraken kunnen maken waar iedereen beter van wordt.’

Welke vernieuwingen in de zorg zullen de komende jaren bepalen?

Marc Peeters: ‘De geneeskunde verandert razendsnel en ik geloof dat de zorg nog maar aan het begin van een digitale omwenteling staat. Veel zal afhangen van hoe we straks met innovatie omgaan en hoe we technologie ter beschikking stellen van de arts en de patiënt. In sommige gevallen zullen we misschien zelfs de rol van de arts of zorgverlener moeten hertekenen. Dat vraagt een totaal nieuwe mindset. We zullen ook nieuwe medewerkers met uiteenlopende profielen op het raakvlak van geneeskunde en ICT moeten vinden. Denk aan data-analisten en andere deskundigen die de berg beschikbare data voor zorgtoepassingen kunnen ontsluiten.’

Zal die omwenteling ook voor de patiënt veel veranderen?

Marc Peeters: ‘Alles wat we doen is voor onze patiënten: zij staan centraal in de geïntegreerde totaalzorg die we nastreven. Daarbij bied je de patiënt op een zo klantvriendelijk mogelijke manier zeer brede zorg aan. Experten uit verschillende disciplines leggen hun kennis samen en als patiënt krijg je meteen ook een brede ondersteuning door psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, thuisverpleegkundigen enzovoort. De patiënt en de eerstelijnszorgverleners nauwer betrekken bij de ziekenhuiszorg blijft een uitdaging, waarvoor nieuwe technologie misschien ook wel kansen biedt.’

Hoe kijkt u naar het kostenplaatje van veel innovatieve technieken?

Marc Peeters: ‘De betaalbaarheid van ons zorgsysteem is een kwestie van keuzes maken. We moeten zeker kijken naar de efficiëntie van technologieën en vooral knopen durven door te hakken. Als robotchirurgie bijvoorbeeld betere resultaten oplevert, kan de overheid vastleggen dat die de standaard wordt. Ons zorglandschap is vaak hertekend door nog iets nieuws bij te maken. Zoals de Vlaming graag allerhande schuurtjes en koterijen bijbouwt. Maar als we helemaal van nul beginnen en een slim plan uittekenen, is er nog heel veel mogelijk.’

Tot slot: mist u het contact met patiënten niet?

Marc Peeters: ‘Goh, ik heb mijn klinisch werk altijd graag gedaan. Maar het valt niet te combineren met een functie als CEO. Ik heb een heel bewuste, positieve keuze gemaakt en ik voel geen spijt. Ik sta er ook niet alleen voor: we hebben onder meer een strategische adviesgroep van artsen en verpleegkundigen samengesteld. Die zorgt ervoor dat we bij het uitzetten van de lijnen de in het ziekenhuis aanwezige expertise maximaal benutten. Ik voel bij heel veel collega’s met wie ik nauw samenwerk alvast een enorme wil om dit verhaal in de juiste richting te duwen.’

  In een notendop: het cv van Marc Peeters

   

  • afgestudeerd aan de KULeuven als specialist maag- en darmziekten
  • gedoctoreerd over de ziekte van Crohn en colitis
  • staflid op de dienst digestieve oncologie van het UZ Leuven
  • dienst digestieve oncologie van het UZ Gent mee opgericht en uitgebouwd
  • sinds 2010 hoofd oncologie in het UZA in combinatie met onderzoek en onderwijs aan de UAntwerpen 
  • medeoprichter van het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA)
  • sinds december 2021 CEO van het UZA
  Aangemaakt op
  Laatste update op