.

De aanstelling van prof. dr. Marc Peeters als CEO van het UZA is deze week herbevestigd op de bestuursorganen. Prof. dr. Guy Hans werd op de Raad van Bestuur opnieuw aangesteld als medisch directeur (CMO).

Guy Hans
Prof. dr. Guy Hans
Medisch directeur UZA

Aanstelling Marc Peeters als CEO herbevestigd

Prof. dr. Marc Peeters krijgt het mandaat om de komende zes jaar verder de koers uit te zetten. Hij zal het UZA leiden in de verdere uitbouw van een intensief partnerschap met de UAntwerpen en zorgpartners in de Antwerpse regio. De focus ligt op talentmanagement en het welzijn van alle medewerkers, meer samenwerking met publieke en private partners, en het versterken van de academische en tertiaire rol van het ziekenhuis.

Marc Peeters: “De transitie in de sector naar meer preventie en geïntegreerde zorg wordt concreet. Kwaliteit voor patiënten en hun naasten is daarbij ons primaire doel. Ik ben dankbaar dat ik ook de komende zes jaar mee de organisatie kan ondersteunen om een ambitieuze toekomst in een geconnecteerd zorglandschap te realiseren. Er staan grote projecten op stapel, zoals het uitvoeren van een integraal masterplan voor onze groeiende campus. In 2029 – wanneer UZA 50 wordt – is het ziekenhuis van de toekomst klaar en maakt het deel uit van een dynamisch Antwerps gezondheidsnetwerk.”

Nieuwe aanstelling Guy Hans als medisch directeur

Prof. dr. Guy Hans leidt het medisch departement sinds 2015. Zijn nieuwe mandaat geldt voor de komende vier jaren.

Guy Hans: “Blij en vereerd dat ik de kans krijg om samen verder te werken aan de uitbouw van het UZA. Ik streef hierbij steeds naar een goed evenwicht tussen enerzijds stabiliteit en een gezonde werkomgeving voor iedereen, maar tegelijk ook een transformatie naar het ziekenhuis van de toekomst.”

Meerjarenstrategie richting Antwerp Health Harbour

De huidige beleidsploeg tekende de voorbije 18 maanden een nieuwe visie en meerjarenstrategie uit. Samen met de UAntwerpen en specifiek ook met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zet de beleidsploeg in op het aligneren van de strategie voor onderzoek, innovatie en valorisatie. Naast het investeringsplan voor infrastructuur, is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke datastrategie cruciaal om de gezondheidszorg slimmer te kunnen organiseren in een Antwerpse zorgregio van 1,2 miljoen inwoners: een belangrijke stap richting Antwerp Health Harbour.

Aangemaakt op
Laatste update op