Je bent jong en je drinkt wat?

Jongeren die zich op korte tijd lazarus drinken en in het ziekenhuis belanden: ook in ons land is bingedrinking een groeiend probleem. ‘Als eerste stap willen we het fenomeen nu voor België in kaart brengen’, zegt prof. dr. José Ramet, diensthoofd pediatrie in het UZA.

Een enkele keer een pint te veel drinken op café is geen drama. Bingedrinking is echter een ander paar mouwen. ‘We spreken dan over excessief drinken op korte tijd’, verduidelijkt Ramet. ‘Meestal gaat het over jongeren tussen twaalf en zestien, al zien we zelfs uitschieters van kinderen van zes of zeven die zich stiekem aan alcohol te buiten gaan. Doorgaans gebeurt het in groep, thuis of bij vrienden.’

De risico’s zijn niet min. Een ongeval of vechtpartij is tijdens zo’n drankfestijn nooit ver weg en het gevaar op ongewild of onveilig seksueel contact is groot. Uitzonderlijk eindigt bingedrinking zelfs in een coma. ‘Bovendien kan regelmatig alcoholmisbruik de ontwikkeling van de hersenen in gevaar brengen’, aldus Ramet.

Weer bij positieven

Samen met dr. Jozef De Dooy van het UZA en prof. dr. Guido Van Hal van de Universiteit Antwerpen wil Ramet de problematiek in België in kaart brengen. Ze krijgen daarbij de steun van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde. ‘We vragen aan kinder-, spoed- en huisartsen om elk geval van bingedrinking te registreren en samen met de patiënt, als die weer bij positieven is, een online vragenlijst in te vullen en door te sturen. Daarbij wordt onder meer gepeild naar de sociale achtergrond, het soort alcohol dat werd gebruikt en de omstandigheden van het drankmisbruik. De meeste Belgische ziekenhuizen werken nu met die vragenlijst’, legt Ramet uit. 

De vragenlijst is anoniem en de resultaten worden vertrouwelijk verwerkt, mits toestemming van de patiënt. Ramet: ‘We stellen nu al vast dat bingedrinking in alle sociale milieus voorkomt. En het valt ook op dat de ouders doorgaans geen weet hebben van het drankgedrag van hun kind.’ 

In het najaar moet uit de resultatenverwerking blijken hoe groot het probleem in België is. ‘Indien nodig moeten we denken aan preventiecampagnes en, naar voorbeeld van Nederland, de oprichting van multidisciplinaire teams – zogenaamde alcoholklinieken – om de jongeren op te vangen en te begeleiden’, besluit Ramet.

Gerelateerde specialismen

Aangemaakt op
Laatste update op