Antwerpse partners geven samen startschot voor leerstoel rond klinische studies bij kinderen
kind gevaccineerd

UAntwerpen, het UZA en de ZAS-ziekenhuizen slaan de handen in elkaar met de grote farmaspelers Pfizer, Sanofi en GSK. Het doel: de expertise rond klinische studies bij kinderen uitbouwen en studies rond nieuwe vaccins en geneesmiddelen uitrollen. “We weten dat veel ouders interesse hebben”, zegt kinderarts Stijn Verhulst (UAntwerpen/UZA).

 

De regio Antwerpen kent een jarenlange traditie op het vlak van infectieziekten- en vaccinonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de Universiteit Antwerpen – met Vaccinopolis als uithangbord – en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), maar ook aan de farmaceutische bedrijven en de ziekenhuizen met hun grote patiëntenpopulaties. Samen organiseren ze vele klinische studies waarbij nieuwe vaccins en geneesmiddelen voor volwassenen getest worden.

Botsen op limieten

Ook rond klinische studies voor kinderen is er een zekere traditie in het Antwerpse. “Maar we botsen op onze limieten”, legt prof. Verhulst uit. “Studies met tien tot twintig patiënten, dat lukt. Er zijn voldoende patiënten en knowhow, maar de farmaceutische bedrijven willen grotere studies met honderd kinderen en meer uitvoeren. Om daar te kunnen op inspelen, bundelen de relevante spelers nu hun krachten. We breng pediatrische expertise, expertise rond klinische studies en een groot aanbod aan patiënten en gezonde kinderen bij elkaar.”

De Universiteit Antwerpen, het UZA en het ZAS-netwerk (ZNA en GZA) stampen samen met Pfizer, Sanofi en GSK de Leerstoel Antwerp Pediatric Clinical Trial Network uit de grond, onder de vleugels van het Universiteitsfonds Antwerpen. Verhulst: “We willen de expertise rond klinische studies bij kinderen bundelen en uitbouwen. We gaan ook onderzoek doen naar vaccinatievertrouwen en samen willen we grote studies gaan organiseren.”

Ouders tonen interesse

De partners willen ook leren van buitenlandse voorbeelden. “Zo’n studie mag uiteraard niet te belastend zijn voor een kind. Je kan niet vragen om zeven keer een bloedafname te laten doen. We merken wel dat ouders interesse hebben in dergelijke klinische trials. Op die manier kunnen we kinderen snellere toegang geven tot nieuwe en verbeterde geneesmiddelen en vaccins. Recent hebben we deelgenomen aan een studie naar een preventief middel tegen RSV. Momenteel zijn er gesprekken rond studies met betere vaccins voor de waterpokken en de pneumokokken.”

“Waar we vooral willen op inzetten is het vergroten van de capaciteit, naast het standaardiseren van werkwijze, aanbod en informatie over alle ziekenhuizen heen. Vanuit onze jarenlange ervaring met vaccinstudies willen we hier maximaal ondersteuning bieden aan de pediatrische diensten die in dit Antwerps netwerk participeren. Dit past ook helemaal in het project Antwerp health harbor”, zegt prof. Pierre Van Damme.

Gerelateerde specialismen

Aangemaakt op
Laatste update op