Dossier: cardiologie

magazine dossier cardiologie

Innovatie voor hartzorg

Via telemonitoring volgen we van meer en meer patiënten het hartritme op. Hoe verloopt dat? Welke nieuwe technieken passen we toe om
ritmestoornissen aan te pakken? Wat leert de wisselwerking tussen cardiologische inzichten en die uit andere specialismen? En welke hartproblemen lossen interventiecardiologen intussen allemaal zonder chirurgie op?