Kinderchirurgie en kinderoncologie naar hogere versnelling

Kinderchirurgie en kinder­oncologie naar hogere versnelling

Het Moeder- en kindcentrum is een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe synergie. De kinderchirurgen hebben zich verenigd in het expertise­centrum UKKIE en ook kinder­oncologie schakelt een versnelling hoger.

dr. Verlooy
Dr. Joris Verlooy
kinderoncoloog, oncologie en hematologie
prof. dr. Jeroen Hendriks
Prof. dr. Jeroen Hendriks
diensthoofd thorax-en vaatheelkunde

Van neurochirurgie tot urologie: in het UZA leggen dertien diensten zich toe op kinder­chirurgie (zie kaderstuk). ‘Om nauwer te kunnen samen­werken, verenigen de kinderchirurgen zich voortaan in een expertisecentrum, dat we UKKIE hebben gedoopt. Zo krijgt de kinderchirurgie in het UZA ook meer zichtbaarheid’, zegt prof. dr. Jeroen Hendriks, diensthoofd thorax- en vaatheelkunde.

Hoewel ze tot uiteenlopende diensten behoren, delen kinder­chirurgen veel expertise en bekommernissen. Hendriks: ‘We gaan intensiever samenwerken zodat we continu van mekaar kunnen leren en ook goed weten wie met welke innovatie en vernieuwingen bezig is. Via Ukkie willen we samen bekijken hoe alles verloopt en wat we nog kunnen verbe­teren. Daarbij hebben we aandacht voor de wachttijden en andere zorgprocessen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de ouders nog meer betrekken tijdens het ontwaken na een operatie?’

Zeg niet zomaar chirurgie

De betrokken diensten hebben stuk voor stuk jarenlange ervaring met kinderchirurgie. ‘In het UZA werkt elke kinderchirurg vanuit zijn specifieke vakdomein. De kinderneurochirurg bijvoorbeeld, is een neurochirurg die zich nadien verder in kinderheelkunde heeft gespecialiseerd. Het is dus niet zo dat een kinderchirurg alle soorten operaties doet, net zo min als een chirurg voor volwassenen dat doet’, verduidelijkt ­Hendriks. De meeste kinder­chirurgen spen­deren minstens vijftig procent van hun tijd aan ingrepen bij kinderen en de opvolging daarvan. 

Concreet is er binnen UKKIE een stuurgroep opgericht waarin elk van de betrokken diensten vertegenwoordigd is, naast het diensthoofd pediatrie, de medisch directeur en een arts van intensieve zorg en anesthesie. Die stuurgroep zit regelmatig samen. Op termijn wil UKKIE zich ook buigen over de organisatie van opleidingen, het binnenhalen van erkenningen en de verdere uitbouw van samenwerking met andere ziekenhuizen. ‘En we denken ook aan symposia en ­thema-avonden voor ouders of ­patiëntengroepen’, besluit Hendriks.

Samen tegen kanker

Ook het team van kinderoncologie is sinds de oprichting van het Moeder- en kindcentrum in 2015 aanzienlijk gegroeid. ‘We hebben onze plaats in het Vlaamse landschap gevonden. Het vaakst behandelen we hier kinderen met leukemie of een hersentumor: zij maken zowat 60 procent van onze patiënten uit’, zegt kinderoncoloog Joris Verlooy.

Omdat bij de behandeling van kinderen met kanker veel komt kijken, vinden er geregeld gezamenlijke raadplegingen plaats. Verlooy: ‘Het gebeurt dat ik het kind en zijn ouders zie met de kinder­neurochirurg, radio­therapeut en kinderendocrinoloog erbij. Onze sterkte berust voor een groot stuk op de samen­werking met andere disciplines.’

Op de afdeling pediatrie werken nu al verschillende verpleegkun­digen die gespecialiseerd zijn in kinderoncologie. ‘We willen de taken nog beter kunnen verdelen, zodat meer verpleegkundigen zich kunnen toespitsen op kinderkankergeneeskunde’, zegt Verlooy. ‘En we hebben concrete plannen om het artsenteam uit te breiden.’

Kinderchirurgen in het UZA

UKKIE, expertisecentrum voor kinderchirurgie in het UZA, verenigt specialisten van de volgende disciplines:

 • Abdominale heelkunde
 • Thorax- en vaatheelkunde
 • Neurochirurgie
 • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • Urologie
 • Neus-keel-oorziekten
 • Orthopedie
 • Gynaecologie
 • Leverchirurgie
 • Plastische heelkunde
 • Oogheelkunde
 • Tandheelkunde
 • Cardiochirurgie

Gerelateerde specialismen

Aangemaakt op
11 december 2020
Laatste update op
12 juni 2023