Transitiemanagement

Meer jongeren maken de brug van pediatrie naar de volwassenzorg gezien de overlevingskansen van kinderen met een aandoening de voorbije decennia sterk gestegen zijn. Een positieve evolutie, maar niet zonder zorgen.