Marc Peeters gebouw Q

Met een omvattend masterplan wil UZA tegen 2029 de Drie Eiken Gezondheidscampus van de toekomst creëren. Wat zal er de komende jaren concreet veranderen op de campus? Wat zal je als patiënt of bezoeker merken van de aanpassingen aan de zorg van de toekomst?

1. Wat verandert het masterplan voor mij als patiënt?

De komende jaren zullen er geregeld bouwwerkzaamheden plaatsvinden op de campus van het UZA. Dat zal soms voor lichte hinder zorgen, maar het volledige ziekenhuis blijft functioneel. Vanaf 2026 zal onder meer de spoedgevallendienst naar een nieuw gebouw verhuizen. Vanaf 2029 zal de campus volledig vernieuwd zijn volgens de plannen.

2. Hoe ziet de 'zorg van de toekomst' eruit?

In de zorg zien we vandaag al verschillende ontwikkelingen. De opnames worden korter, we volgen meer klachten op met specialisten uit verschillende vakgebieden, patiënten nemen hun zorgtraject meer en meer in handen, er komen nieuwe digitale mogelijkheden, enzovoort. Met dat soort evoluties houdt het masterplan rekening. Tegelijk bouwt het ook voldoende flexibiliteit in omdat niemand precies weet hoe zorgprocessen in 2029 zullen verlopen.

3. Wat verstaan ontwerpers onder een patiëntgericht ziekenhuis?

Bij het uittekenen van ziekenhuisgebouwen houden architecten vandaag maximaal rekening met hoe patiënten de omgeving beleven. In het oorspronkelijke ontwerp van het UZA werd sterker functioneel gedacht. Omdat het handiger is voor de organisatie van ziekenhuisprocessen, leidt het oude ontwerp patiënten meteen naar een ondergrondse verdieping, hoewel dat minder aangenaam voelt. Het nieuwe ontwerp zal patiënten een sterker gevoel van warmte en comfort geven, zal overzichtelijker zijn en zal meer licht binnentrekken.

4. Wordt de nieuwe campus een duurzame site?

Zeker. De nieuwe infrastructuur wordt zo duurzaam mogelijk ontworpen. Zowel op het vlak van bouwmaterialen als van energiegebruik kiest het masterplan voor de duurzaamste oplossingen, die aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg die het UZA in maart 2023 ondertekende samen met UAntwerpen. Ook in het Q-gebouw, dat drie jaar geleden ontworpen werd, zullen allicht nog aanpassingen worden doorgevoerd omdat er inmiddels oplossingen voorhanden zijn om minder of geen aardgas te verbruiken.

5. Wat betekent het om het ziekenhuis op 'een flexibele groei' voor te bereiden?

De geneeskunde verandert zo snel, dat het moeilijk in te schatten is hoe je in 2029 het best topzorg organiseert. Wie kan voorspellen wat de impact van technologische innovaties, nieuwe medicatie en overheidsbeslissingen wordt? Daarom kiest het masterplan voor een flexibel bij te sturen infrastructuur. De site moet klaar zijn voor groei en samenwerking met andere zorgactoren. Groei betekent overigens niet noodzakelijk dat we een hoger aantal patiënten behandelen. Groei kan ook kwalitatief zijn en op meer complexe, innovatieve behandelingen slaan.

6. Hoe gaat het UZA om met de eigenheid van haar ligging in Edegem?

De UZA-campus ligt in een groene omgeving en dat biedt mogelijkheden om de kracht van een 'healing environment' uit te spelen. Dat betekent dat we een omgeving willen creëren die het herstel van de patiënt bevordert. Het masterplan haalt ook de burenband met de universiteit aan. We trekken bijvoorbeeld onderzoek en training sterker binnen in het ziekenhuis. Ook praten we over het openstellen van de omgeving en over nauwere samenwerking met partners als RevArte en anderen. Tegelijk moet een krachtig mobiliteitsplan de verbinding tussen het UZA en het stadscentrum versterken.

7. Ga ik als patiënt wel kunnen slapen als er gewerkt wordt?

Het masterplan focust ook tijdens de werkzaamheden op het comfort van de patiënten en medewerkers. Zowel de plannen als de afspraken met aannemers zijn afgestemd op een zorgomgeving die blijft functioneren. Door gebruik te maken van geluidsarme technieken, werkzaamheden te bundelen en sommige afdelingen te verhuizen, zal de hinder op de campus zeer beperkt blijven. Als patiënt hoef je dus niet te vrezen dat je nachtrust zal worden verstoord.

gebouw Q

Vanaf 2026 komen in gebouw D de kritische diensten zoals de spoedgevallendienst, het operatiekwartier en de dienst intensieve zorgen.

De groene ligging van het UZA biedt mogelijkheden om de kracht van een 'healing environment' verder uit te spelen.

Aangemaakt op
Laatste update op