Onderzoek naar obesitas

1 oktober 2015
Diabetologie
Diabetes
Artikel
Onderzoek naar obesitas

De dienst endocrinologie doet voortdurend onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van obesitas. Een arts en een voedingsdeskundige stellen hun doctoraatsonderzoek in een notendop voor.

Eveline Dirinck
Prof. dr. Eveline Dirinck
Endocrinologe

Vervuiling als dikmaker?

Endocrinologe dr. Eveline Dirinck

Waarover ging het onderzoek? Het team deed onderzoek naar een aantal chemische stoffen waarvan is geweten dat ze de hormoonhuishouding verstoren en zo mogelijk mee overgewicht veroorzaken. Het ging meer bepaald over de insectenverdelger DDT en PCB's, stoffen die in de vorige eeuw in allerlei producten werden verwerkt en die nu nog altijd aanwezig zijn in het milieu. Beide spelen we vooral binnen via onze voeding. Voor het onderzoek werden zo'n 300 patiënten met en zonder overgewicht onderzocht. Het team ging na in welke mate de stoffen aanwezig waren in hun lichaam en hoe de chemicaliën zich gedroegen bij gewichtsverlies.

Conclusies? De stoffen in kwestie nestelen zich vooral in het lichaamsvet en waren dan ook verhoogd aanwezig bij de patiënten met overgewicht. Bij vermagering steeg het gehalte van de chemicaliën in het bloed. Dat deed echter geen afbreuk aan de gezondheidseffecten van het gewichtsverlies, zoals betere bloedsuiker- en cholesterolwaarden. In hoever de chemische stoffen inderdaad overgewicht veroorzaken, is nog niet aangetoond. Er zijn echter voldoende signalen dat we de blootstelling aan deze chemicaliën moeten beperken. 

Leverproblemen bij overgewicht

An Verrijken, onderzoekster en voedingsdeskundige op de metabole eenheid.

Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de dienst gastro-enterologie en hepatologie.

Waarover ging het onderzoek? Het team verdiepte zich in leververvetting bij patiënten met obesitas. De klemtoon lag op NAFLD, een vorm van leververvetting die niet het gevolg is van alcoholmisbruik, medicatie of andere leverziekten. Een 300-tal patiënten onderging een leverbiopsie, een onderzoek waarbij een klein stukje van de lever wordt afgenomen en onderzocht. De bedoeling  was onder meer om zo na te gaan hoe je de ziekte kunt opsporen, hoe vaak ze voorkomt en hoe ze het best wordt behandeld.

Conclusies? Conclusies waren onder meer dat de ziekte wijd verspreid is bij mensen met overgewicht: bij 75 % van de patiënten waren er tekenen van niet-alcoholische leververvetting. De klassieke levertesten in het bloed blijken echter geen nauwkeurige methode om de aandoening op te sporen. Een andere aanpak zou kunnen zijn om waakzaam te reageren op symptomen die vaak samengaan met NAFLD, zoals vetopstapeling in de buik en verstoorde bloedsuikerwaarden. Die patiënten zou de arts dan kunnen doorverwijzen voor verder onderzoek. De studie toonde ook aan dat een dieet een positieve invloed heeft op de aandoening, al is het effect van een vermageringsoperatie een stuk groter.

Gerelateerde specialismen

Aangemaakt op
1 oktober 2015
Laatste update op
3 november 2022