Innovatieve groei

We hebben smartphones en supercomputers, gentherapie en stamcelonderzoek.  We denken dat we in het meest innovatieve tijdperk ooit leven.  Maar in werkelijkheid vertraagt de innovatie, terwijl ze moet leiden tot groei.  Er zijn twee soorten groei: extensieve en intensieve groei.

Johnny Van der Straeten
Johnny Van der Straeten
Voormalig gedelegeerd bestuurder UZA

Extensieve groei is een gevolg van ‘méér’, bijvoorbeeld meer hoger opgeleiden.  Intensieve groei is een gevolg van ‘beter’ en wordt technologiegedreven groei genoemd.  Die intensieve, technologische groei, leidt tot meer welvaart, maar is steeds moeilijker te realiseren.  Terabytes aan genetische informatie omzetten in medische behandelingen is veel moeilijker dan antibiotica uitvinden en produceren.

De voorbije 70 jaar is de motor van technologische groei altijd de Verenigde Staten geweest.  In 2011 gaf de VS 366 miljard dollar uit aan wetenschappelijk onderzoek, waarvan één derde gefinancierd door de overheid. Het grootste deel gaat naar onderzoek in de geneeskunde.  Het NIH, het nationaal instituut voor gezondheidzorg, is de grootste financier ter wereld voor biomedisch onderzoek.  Obama verklaarde in zijn State of the Union speech dat er meer dan ooit in onderzoek zou geïnvesteerd worden en hij prees het onderzoek naar hersenziekten en stamcelonderzoek.

De realiteit is echter dat er in de VS zwaar bezuinigd wordt op wetenschappelijk onderzoek: 8,7 miljard dollar besparingen in 2013.

Japan, dat al meer dan 20 jaar in crisis verkeert, gooit het roer om.  De regering beseft  dat de industrie – auto’s en elektronica – er over zijn hoogtepunt is en besliste dit jaar 110 miljard yen (1 miljard euro) te investeren in wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde.  De premier noemde het een kwestie van overleven voor de Japanse industrie.

De BRICK-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Korea) doen hetzelfde.  Een nieuwe studie van Thompson Reuters toont aan dat wetenschappelijke output van deze landen de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd is en dat de kwaliteit eveneens sterk gestegen is.  Ook hun aantal patenten is spectaculair toegenomen.  In 2011 registreerden ze bijna evenveel patenten als de G7.  

In Vlaanderen blijven we niet achter.  De minister voor wetenschapsbeleid heeft met de GIMV een nieuw fonds met 100 miljoen euro opgericht voor innovatie in de zorgsector.  Het geld zal voornamelijk naar de rusthuissector gaan, een sector waarin Vlaanderen aan de Europese top wil staan.   Hopelijk wordt er niet alleen in deze vorm van extensieve groei geïnvesteerd, maar investeert de Vlaamse overheid ook verder in technologiegedreven groei.

 

 

 

Aangemaakt op
Laatste update op