Vraag het aan dr. Google!

Rent u na een doktersbezoek ook onmiddellijk naar de computer om meer informatie op te zoeken over wat er met u aan de hand is? Het internet barst van de medische informatie, maar hoe betrouwbaar is dr. Google?

Sinds de komst van het internet beschikken patiënten over een gemakkelijk instrument om informatie in te winnen. ‘Je hoort het steeds vaker: patiënten die met hele stapels papier bij de dokter aankomen,’ zegt Geert Smits, directeur ICT van het UZA. Het internet maakt medische informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar voor iedereen. Het grote voordeel voor patiënten is dat ze op die manier beter op de hoogte zijn van wat er met hen aan de hand is. ‘Wie verstandig met het internet overweg kan, kan op die manier zijn gezondheidstoestand beter begrijpen’, bevestigt dr. Léon Luyten, hoofd medische informatie. En dat is een goede zaak, want uit studies blijkt dat goed geïnformeerd zijn het genezingsproces vaak ten goede komt. Ook online contact met lotgenoten kan positieve effecten hebben. Geert Smits: ‘Door contact met anderen zijn patiënten gemotiveerder om een behandeling aan te vatten of te verwerken.’

Denk aan uw privacy

Het is echter voor een leek niet makkelijk om een onderscheid te maken tussen correcte informatie en foutieve of zelfs misleidende informatie. Vaak is het ook moeilijk om medische informatie juist te interpreteren. Dat kan vervelende gevolgen hebben. ‘Zo maken patiënten zich soms onnodig druk om wat ze online hebben gelezen’, zegt Paul Vanden Broucke van de dienst informatica. ‘En soms moeten dokters tijdens een consultatie heel wat tijd spenderen om foutieve informatie te ontkrachten.’ Bovendien zijn er ook risico’s met betrekking tot de privacy van de patiënt zelf. Geert Smits: ‘Sommigen gooien zonder erbij na te denken gedetailleerde persoonlijke informatie te grabbel op het net. Zo word je zeer kwetsbaar voor misbruik.’

Op zoek naar de bron

Als u medische informatie opzoekt, moet u eerst en vooral nagaan van wie de informatie afkomstig is. Op websites van ziekenhuizen, medische professionals, beroepsverenigingen of patiëntenverenigingen hebt u de grootste kans om correcte en uitgebalanceerde informatie aan te treffen. Bij websites die door gebruikers zelf worden voorzien van teksten, zoals blogs en fora, is er minder controle op de juistheid van de informatie. Wees ook kritisch voor medische informatie afkomstig uit commerciële hoek, bijvoorbeeld van farmaceutische bedrijven. Vraag gerust aan uw eigen arts of de informatie die u hebt gevonden, betrouwbaar is. Een interessante website is alvast www.betrouwbarebron.be.

En het UZA?

Ook het UZA levert online heel wat inspanningen. Op de UZA-websites uza.be en maguza.be vindt u een schat aan informatie. De websites worden bovendien voortdurend aangevuld met nieuwe informatie. Zet ze alvast in je favorieten!

Bron: maguza.be