Telemonitoring: nieuwe evolutie bij diabeteszorg

Diabetes type 1 treft steeds jongere kinderen. En bij kinderen vallen de bloedsuikerwaardes nog moeilijker te regelen dan bij volwassenen. Jonge patiëntjes moeten dus nauwer opgevolgd worden door het diabetesteam. Telegeneeskunde, waarbij de bloedsuikerwaardes frequent worden gecontroleerd vanop afstand, kan daarbij bijzonder handig zijn.

‘Diabetes is een chronische, complexe aandoening waarbij de behandeling constant moet worden aangepast’, zegt dr. Annick France, kinderdiabetologe. ‘De laatste jaren zien we ook meer en meer jonge patiëntjes. Soms zijn ze amper twee, drie jaar oud. Zij staan dus heel lang bloot aan schommelende bloedsuikerwaardes. Kinderen en adolescenten zijn bovendien nog gevoeliger voor insuline en hormonale veranderingen. Dat alles maakt een heel nauwe opvolging noodzakelijk om het risico op complicaties op latere leeftijd te vermijden. Maar elke week op consultatie komen is niet voor iedereen praktisch haalbaar. Telegeneeskunde maakt frequentere controlemomenten mogelijk.’

Internetplatform

Hoe gaat telegeneeskunde bij diabetespatiënten nu concreet in zijn werk? Dr. France: ‘Telemonitoring van diabetespatiënten verloopt via een internetplatform waar alle betrokkenen toegang tot hebben: de patiëntjes en hun ouders, de endocrinoloog, de diabeteseducatoren, de huisarts … Via een internet-gateway — een soort internetpoort — kunnen de patiënten hun bloedsuikerwaardes zoals geregistreerd door hun glucosemeter van thuis uit naar dat platform doorsturen. De artsen en diabeteseducatoren in het ziekenhuis volgen dan via het platform de waardes op.’
 
‘Het grote voordeel van het systeem is dat je kort op de bal kunt spelen’, vindt Sien Aertsen, diabeteseducator. ‘Elke week sturen de patiënten hun waardes door, wij reageren dan binnen de 48 uur. Zo kunnen we snel de dosissen aanpassen indien nodig en zware hypo’s of zelfs ziekenhuisopnames vermijden. Dat zorgt voor gemoedsrust bij de patiënten en hun ouders. De ouders hoeven ook geen vrij te nemen op het werk. Ze kunnen de waarden uitlezen op het moment dat hen het beste uitkomt.’

Motivatie

Ander voordeel van telemonitoring: de constante feedback motiveert de patiënten om hun waardes goed in het oog te houden. Dr. France: ’We horen vaak dat kinderen het goed doen na een raadpleging, maar later weer in hun oude gewoontes vervallen. Met telegeneeskunde kunnen we ze continu stimuleren. Al lukt dat niet bij elke patiënt. Adolescenten die hun diabetes niet aanvaarden, vallen moeilijk te motiveren.’ En daar schuilt meteen ook het grootste pijnpunt. Sien Aertsen: ‘Het systeem werkt heel goed met gemotiveerde patiënten. Wij kunnen wel advies en tips geven, maar uiteindelijk moeten de patiënten het zelf doen. En dan is het goed dat er vanop afstand iemand mee opvolgt.’

 

E-Diamant: succesvol proefproject

In 2013 startte het UZA — samen met de Diabetes Liga en Remedus, en met subsidies van Flanders’ Care — e-Diamant op: een elektronisch zorgplatform voor diabetesmanagement met telemonitoringtoepassingen. Het ging om een proefproject dat de effecten van telegeneeskunde op het ziekteverloop van kinderen met diabetes type 1 bestudeerde. Dr. Annick France: ’We hebben 30 patiënten opgevolgd tussen de 2 en de 17 jaar. De eerste resultaten geven aan dat de gemiddelde bloedsuikerwaarden van de proefpersonen beter waren dan die van de controlegroep. Er deden zich ook minder zware hypo’s voor: vijf tegenover dertien in de controlegroep. Het systeem kampte nog met enkele kinderziektes. Zo waren niet alle meters compatibel met het platform. Maar we zijn er absoluut van overtuigd dat telemonitoring heel veel potentieel biedt op het vlak van diabeteszorg.’

Bron: maguza.be