Supplementen - Dokter, waarom betalen wij?

De laatste tijd is er heel wat te doen rond de ziekenhuissupplementen. Waarvoor dienen die extra kosten nu, en wie moet ze wanneer betalen? We vroegen het aan Leo Avonds van de patiëntenadministratie.

In 2011 liet de Christelijke Mutualiteit een analyse maken van de ziekenhuisfacturen in België. Daaruit bleek dat er grote verschillen bestaan op vlak van extra kosten die de ziekenhuizen aanrekenen. Sommige Brusselse privéklinieken bijvoorbeeld factureren bovenop het remgeld nog eens tot vier keer het ereloon van de artsen, een ereloonsupplement van 400% dus. Het UZA scoort met een maximaal ereloonsupplement van 200% heel wat beter, en veroverde met een gemiddelde van 26% zelfs een mooie tweede plaats in de top tien van de ziekenhuizen met de laagste ereloonsupplementen bij een verblijf in een eenpersoonskamer. 'Wij proberen heel correct te zijn in onze prijzen', zegt Leo Avonds van de patiëntenadministratie.

Wanneer rekenen ziekenhuizen supplementen aan?

Leo Avonds: 'Als je in het ziekenhuis verblijft en je wilt een kamer voor jou alleen, dan vraagt het ziekenhuis daar meer geld voor dan als je een kamer deelt met andere patiënten. Die meerkost heet een kamersupplement. Vroeger kon dat ook voor tweepersoonskamers, maar dat is sinds januari 2010 verboden. Daarnaast kunnen de artsen ook nog een supplement vragen op hun honorarium. Geconventioneerde artsen – dat zijn artsen die de akkoorden tussen hulpverleners en ziekenfondsen aanvaarden – mogen die extra kosten alleen aanrekenen aan patiënten die in een eenpersoonskamer verblijven. Niet-geconventioneerde artsen mogen ook supplementen factureren aan patiënten in meerpersoonskamers – behalve in sommige gevallen. Als het gaat om chronisch zieken of personen met een laag inkomen bijvoorbeeld.'

Moet je ook extra kosten betalen als je niet zelf voor een eenpersoonskamer hebt gekozen?

'Nee. Supplementen worden alleen aangerekend als je zelf om een aparte kamer hebt gevraagd, omdat je privacy wilt bijvoorbeeld. Als je om medische redenen geen kamer mag delen, vanwege besmettingsgevaar onder andere, of als er geen meerpersoonskamers vrij zijn, hoef je de extra kosten niet te betalen. Vandaar dat je voor je opname een officieel document moet tekenen waarin je aangeeft welk kamertype je kiest. Daarin staat ook duidelijk aangegeven hoeveel meer je moet betalen voor een eenpersoonskamer.'

Hoeveel bedragen de supplementen in het UZA?

De extra kosten voor een eenpersoonskamer komen bij ons neer op 62 euro per dag. De supplementen op de honoraria variëren, maar kunnen maximaal oplopen tot 200%. Omdat in een universitair ziekenhuis enkel geconventioneerde artsen werken, betaal je in het UZA alleen extra kosten als je expliciet om een eenpersoonskamer hebt gevraagd.'

Vanwaar de nood om extra kosten aan te rekenen?

'Dat je voor eenpersoonskamers meer moet betalen, is logisch natuurlijk, want die kosten ook meer – bouwtechnisch alleen al. Met de supplementen op de erelonen worden verschillende dingen gerealiseerd. Zo houdt het ziekenhuis een deel van het bedrag af om nieuwe medische technologieën te financieren die nog niet door de overheid worden terugbetaald, zoals het implanteren van nieuwe hartkleppen via de lies. Een ander deel dient om de begroting van het ziekenhuis in evenwicht te houden. De artsen kunnen tot slot nog een deel opnemen voor activiteiten of investeringen verbonden aan hun opdracht. Ze kunnen er vakliteratuur mee betalen bijvoorbeeld en bepaalde apparaten die ze niet via de normale begroting kunnen aankopen, of bijscholingen in het buitenland.'

Betaalt het ziekenfonds de supplementen terug?

'Nee, alleen wie een hospitalisatieverzekering heeft, krijgt alles of een deel van de meerkosten terugbetaald. Hoeveel precies, varieert van verzekeraar tot verzekeraar. Je moet dus altijd goed je polisvoorwaarden nalezen. Sommige komen onbeperkt tussen, anderen niet. De hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen betalen meestal een even grote som uit als de tussenkomst die je krijgt van het ziekenfonds. Stel dat je een ingreep ondergaat die 100 euro kost en waarbij het ereloonsupplement oploopt tot 200%. De totale kost voor de behandeling bedraagt dan 300 euro. Als het ziekenfonds voor 75 euro tussenkomt voor de ingreep, dan krijg je van de 200 euro supplementen van je hospitalisatieverzekering ook nog eens 75 euro terug. In totaal kost de behandeling van 300 euro je dan 150 euro. De hospitalisatieverzekeringen van privéverzekeraars betalen meestal meer terug, maar de aansluitingspremies liggen dan ook wel hoger.’

Wat is het grootste voordeel van dit systeem?

'Wie het krap heeft, kan de kosten bewust laag houden. Als je je laat behandelen door een geconventioneerde arts en kiest voor een meerpersoonskamer, dan krijg je zo goed als alles terugbetaald door het ziekenfonds. Op die manier blijft geneeskunde voor iedereen toegankelijk.'

Wanneer moet u extra betalen?

Kamersupplement
* Eenpersoonskamers: ja
* Meerpersoonskamers: nee

Ereloonsupplement
* Eenpersoonskamers: ja
* Meerpersoonskamers: alleen bij niet-geconventioneerde artsen (in het UZA werken alleen geconventioneerde artsen)

Bron: maguza.be