Onderfinanciering universitaire ziekenhuizen: teken de petitie!

De zeven Belgische universitaire ziekenhuizen roepen de bevolking op een petitie te ondertekenen voor een betere financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Dat is immers onmisbaar om aan de patiënt de beste zorg te kunnen geven. Tekent u mee?

De overheid zou meer moeten investeren in het wetenschappelijk onderzoek van de universitaire ziekenhuizen. Dat onderzoek vormt immers een onmisbare schakel tussen het fundamenteel onderzoek in de universiteiten en de zorg voor de patiënt. Dat is samengevat de boodschap van de ziekenhuizen. Voor hun specifieke onderzoeksopdracht krijgen de zeven UZ’s sinds 2002 een bescheiden aparte financiering. De intentie om die financiering geleidelijk aan te verhogen, werd nooit ingevuld. Integendeel: sinds 2011 hebben de universitaire ziekenhuizen al meer dan 100 miljoen bijgedragen aan de besparingen die de overheid sindsdien in de gezondheidszorg doorvoert.

Innovatie voor de patiënten

Ook het UZA ondersteunt de oproep. De jarenlange onderfinanciering is immers een groot probleem. Zonder de kruisbestuiving tussen het onderzoek, de opleiding en de zorg in de universitaire ziekenhuizen, zal ook de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe beloftevolle therapieën stoppen. Dat gaat ten koste van de meest kwetsbare patiënten. Het zijn nochtans precies die nieuwe inzichten en innovatieve therapieën die op termijn ook kostenbesparend kunnen zijn omdat ze mensen langer gezond en actief houden.

‘Als universitair ziekenhuis moeten we kunnen blijven innoveren, voor onze patiënten’, zegt Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder van het UZA. ‘Die innovatie start in het fundamenteel onderzoek en wordt toegepast in het universitair ziekenhuis. Het is een continue onderzoekslijn waar je niet kunt uitstappen: als je langs de kant moet, kun je nooit meer aanpikken.’

Politiek en bevolking

De universitaire ziekenhuizen lanceren daarom een oproep aan de politieke verantwoordelijken om voldoende middelen vrij te maken. Aan de bevolking vragen ze om deze oproep te ondersteunen en de online petitie te ondertekenen. De oproep gaat uit van de Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België (RUZB), die de belangen verdedigt van de zeven universitaire ziekenhuizen van België: UZ Gent (UGent), UZA (UA), UZ Leuven (KU Leuven), UZ Brussel (VUB), Hôpital Erasme (ULB), les Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL) en le CHU de Liège (ULG).


U vindt de petitie en meer informatie op www.geenzorgzonderinnovatie.be

Bron: maguza.be