U zegt: de Orde der Artsen?

De Orde der Artsen is een tuchtorgaan voor artsen. Elke arts is wettelijk verplicht zich bij de Orde aan te sluiten. Tot in 2015 heette ze de Orde der Geneesheren, maar doordat er natuurlijk ook veel vrouwelijke artsen zijn, werd de naam aangepast.
 
Welke taken heeft de Orde der Artsen?
De orde waakt over het naleven van de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van de eer en de waardigheid van het artsenberoep. De orde kan tuchtmaatregelen opleggen, zoals een berisping of een schorsing, als een arts de regels van de plichtenleer niet naleeft of de waardigheid van het beroep geschonden heeft. De orde geeft advies over onderwerpen die met het uitoefenen van het artsenberoep te maken hebben. De orde treedt ook op bij onderlinge conflicten tussen artsen. De Nationale Raad van de orde stelt algemene richtlijnen op en verleent advies aan verschillende overheden.
 
Kan je als patiënt een klacht indienen bij de Orde der Artsen?
Ja, dat kan, maar vaak is dat niet de juiste weg. Voor wat ziekenhuisartsen betreft bijvoorbeeld, is het eerste aanspreekpunt bij een klacht de ombudsdienst van het ziekenhuis waarin de patiënt is behandeld.
 
Info: www.ordomedic.be

Bron: maguza.be