Invaliditeit of handicap?

Invaliditeit en handicap worden vaak door elkaar gebruikt, maar strikt genomen zijn het twee verschillende dingen.
 
Invaliditeit is een vorm van arbeidsongeschiktheid: wie door een lichamelijk letsel langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, wordt door de ziekteverzekering beschouwd als invalide. In dat geval kan iemand recht hebben op een invaliditeitsuitkering en tussenkomsten voor bepaalde hulpmiddelen. Als je opnieuw kan gaan werken of als je de pensioenleeftijd bereikt, dan eindigt de periode van invaliditeit.
 
Handicap is een breder begrip en slaat op alle lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperkingen, al dan niet aangeboren. Ook mensen met een handicap hebben vaak recht op tegemoetkomingen of andere maatregelen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de handicap eerst officieel erkend zijn door de federale overheid. Soms wordt een handicap maar voor een specifieke periode erkend, als de arts vindt dat de medische situatie nog kan verbeteren. Dat is vaker het geval voor kinderen. Als de medische toestand stabiel is, zal de arts beslissen om de handicap voor onbepaalde duur te erkennen.
 
 
Meer info over de erkenning van een handicap:
handicap.belgium.be
In verband met invaliditeit richt je je het best tot je ziekenfonds.

Bron: maguza.be