Zoekt en gij zult vinden

De uitgaven voor de gezondheidszorg zijn steeds sneller blijven groeien. Tot nu toe ging men ervan uit dat daardoor ook de kwaliteit steeds zou toenemen. Als dat waar is, hebben we in België binnen twintig jaar veruit de beste zorg ter wereld. Ondertussen is in Vlaanderen, dat de gezondheidszorg niet financiert, een kwaliteitsbeweging op gang gekomen die niet uitgaat van het axioma “hoe duurder, hoe beter”. Wel wil ze zich baseren op feiten die worden verzameld, gemeten, gecontroleerd en vergeleken. Het doel is de toegankelijkheid en vooral de kwaliteit van ons gezondheidssysteem op een duurzame manier veilig te stellen. Financiering koppelen aan kwaliteitsindicatoren is echter ingewikkeld en tot nu toe nergens geslaagd. 

Zijn patiënten zelf dan niet de ultieme beoordelaars van de geleverde kwaliteit? Patiënten blijken hun informatie hoofdzakelijk via Google te zoeken, maar het idee dat informatie over medische kwaliteit op het internet patiënten meer inzicht zou geven en bewuster zou doen kiezen, blijkt volgens een onderzoek van de Universiteit van Minnesota helemaal fout. Patiënten baseren zich vooral op private websites met anekdotische ervaringen. Websites van overheden of professionele organisaties worden amper bekeken. Op ziekenhuiswebsites worden vooral patiëntenverhalen als informatiebron gebruikt.

De overheid dan maar: die moet kwaliteit definiëren en belonen. In de regeringsverklaring staat er één alinea op 180 bladzijden: gezondheidszorg moet evidence based zijn, met andere woorden achteruitkijken naar wat bewezen heeft te werken. Voor nieuwe technologieën is er geen geld meer. Wat je niet meer kunt ontwikkelen, kan echter nooit evidentie worden. Nog twintig jaar en onze artsen kennen weer alle mogelijkheden van een stethoscoop.

De mutualiteiten als bewakers van kwaliteit? De christelijke mutualiteiten maakten begin december een rangschikking van de goedkoopste ziekenhuizen voor patiënten op eenpersoonskamers. Het UZA was het tweede goedkoopste in België. Een nieuw axioma was geboren: “kwaliteit is omgekeerd evenredig met prijs”. 

We moeten gewoon allemaal samen een positieve kijk hebben op de toekomst: de sector is een groeipool voor tewerkstelling en innovatie en geeft iedereen wat hij het meeste wenst, een goede gezondheid. Het kwaliteitsbeleid in Vlaanderen wordt ontwikkeld in samenspraak met alle actoren, zoals het hoort. Als we ambitieus blijven, zijn we binnen twintig jaar een echte koploper in de wereld. 

Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be