Medisch dossier opvragen?

Als patiënt hebt u het recht een kopie op te vragen van het dossier dat het ziekenhuis of een andere zorgverlener over u bijhoudt.

Kan ik een kopie krijgen van mijn medisch dossier in het UZA?
Ja, als patiënt hebt u het recht een kopie op te vragen van het dossier dat het ziekenhuis of een andere zorgverlener over u bijhoudt. Dat is bijvoorbeeld interessant als u een tweede mening wil vragen bij een andere arts of als u voor langere tijd naar het buitenland gaat.

Hoe ga ik tewerk?
De aanvraag moet altijd schriftelijk gebeuren, dus via een brief of e-mail aan de ombudsdienst. Wees zo specifiek mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld ook een kopie van uw scans, vermeld dat dan. U kunt de ombudsdienst natuurlijk altijd eerst eens bellen om uw vraag te bespreken. U kunt bij de ombudsdienst overigens ook een document verkrijgen om iemand anders de toelating te geven om de kopie op te halen.

Kan ik ook delen van mijn dossier opvragen?
Ja, meestal vragen patiënten die stukken op die te maken hebben met een bepaalde aandoening, of die slaan op een bepaalde periode.

Binnen welke termijn ontvang ik de kopie?
De wettelijke termijn is twee weken.

Hoeveel kost mij dat?
Dat hangt af van de hoeveelheid die moet worden gekopieerd. Wettelijk mag een kopie maximaal tien eurocent per afgedrukt blad kosten, of tien euro per CD. In totaal kost een kopie nooit meer dan 25 euro.

Hoe bereik ik de ombudsdienst?
U vindt de ombudsdienst in de centrale inkomhal van het UZA.
UZA Ombudsdienst, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, T 03 821 31 60, ombudsdienst@uza.be

Meer over uw rechten als patiënt: www.uza.be/patientenrechten www.patientrights.be

magUZA, informatiemagazine van het Universitair Ziekenhuis Anwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, juli 2008
Alle teksten en foto's op deze website mogen op geen enkele wijze worden overgenomen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Bij reproductie van of verwijzing naar een tekst op deze website, dient steeds de bron vermeld te worden.