Getuige van een ongeval?

Wat moet u doen wanneer u getuige bent van een ongeval?

  • Denk in de eerste plaats aan de veiligheid. Loop niet zomaar op straat, zet uw wagen veilig weg en scherm het slachtoffer af van het verkeer.
  • Vorm u een beeld van de situatie (plaats van het ongeval, toestand van het slachtoffer, aantal slachtoffers) en bel 112.
  • Verplaats een slachtoffer niet, tenzij noodzakelijk. Laat een gewonde in de wagen zitten als er geen acuut gevaar dreigt. Schakel wel het contact uit.
  • Ademt een slachtoffer niet meer, leg hem of haar dan op de rug en kantel het hoofd naar achter, met de kin omhoog. Controleer de ademhaling opnieuw. Als het slachtoffer niet meer ademt, moet u met reanimatie starten. 
  • Druk een eventuele bloeding af. Vermijd indien mogelijk rechtstreeks contact door handschoenen of een plastic zak te gebruiken.
  • Blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten er zijn. Is het slachtoffer bij bewustzijn, probeer hem of haar dan gerust te stellen. 

Bron: maguza.be