Preventieve geneeskunde

Preventie is een hot topic in de gezondheidszorg. We zien een verschuiving van het 'behandelen' naar het 'voorkomen' van ziekte. Preventie is ook: een aandoening vroegtijdig opsporen zodat behandeling makkelijker is en meer succes heeft.