Ziekenhuishygiëne: geen bacteriën op bezoek

Nogal wat mensen zijn bang om in een ziekenhuis een infectie op te lopen. Het UZA doet al het mogelijke om dat risico in te dijken: van makkelijk afwasbare toetsenborden tot afdelingen met een specifieke luchtfilteringsinstallatie.

Het UZA zet een heel arsenaal aan maatregelen en technologie in om infecties letterlijk en figuurlijk buiten de deur te houden. Op sommige afdelingen met bijzonder kwetsbare patiënten, zoals hematologie, intensieve zorg, intensieve neonatologie en het operatiekwartier gelden extra voorzorgsmaatregelen. Zo wordt er in die afdelingen een overdruk gecreëerd en is er een sas bij de ingang: op die manier kan er geen lucht van de aanpalende gang binnen en dus ook geen kiemen. De operatiezalen hebben bovendien een uitgekiend luchtverversingssysteem dat de lucht van vrijwel alle stof en andere kiemdragende deeltjes ontdoet en ervoor zorgt dat er uitsluitend schone lucht boven de operatie- en instrumententafels circuleert.

Een hoofdstuk apart is de afdeling hematologie, waar patiënten met een sterk verminderde afweer verblijven. 'Daar staat niet alleen de afdeling zelf onder overdruk, maar ook de kamers ten opzichte van de gang', zegt dr. Hilde Jansens, verantwoordelijke ziekenhuishygiëne in het UZA. 'Bovendien hebben die kamers een apart systeem van luchtcirculatie en -zuivering. De luchtkwaliteit wordt er regelmatig getest.' Vroeger verbleven patiënten er in isolatiekamers, kleine glazen hokjes met een voortdurende luchtstroom. Letterlijk alles werd er gesteriliseerd, tot de krant toe, en bezoekers mochten alleen van kop tot teen ingepakt binnen. 'Uit onderzoek blijkt echter dat die isolatiekamers geen meerwaarde opleveren, en dus zijn we bij de verbouwing van de afdeling overgeschakeld naar gewone kamers met een goed bewaakte luchtkwaliteit. Een stuk aangenamer voor de patiënt', vervolgt Jansens.

Ontsmettende washandjes

Preventie van infecties schuilt soms in schijnbaar banale aanpassingen. 'Zo staat er op de kritische diensten naast elk bed of couveuse een computer, waarbij vooral het toetsenbord een bron van infecties kan zijn. We gebruiken nu vlakke, gemakkelijk te ontsmetten toetsenborden', zegt ziekenhuishygiënist Frank Van Laer. Op intensieve zorg worden de patiënten sinds kort dan weer gewassen met ontsmettende washandjes. 'We onderzoeken momenteel in welke mate die infecties tegengaan, binnen een grote Europese studie. Als ze inderdaad het aantal infecties verminderen, kan dat ook het antibioticaverbruik en de nood aan isolatie naar beneden brengen', legt Jansens uit.

Wist u dat ...

... er tijdens verbouwingen in het UZA speciale filterbakken worden opgesteld die schimmels uit de lucht halen?
... het UZA op veel plaatsen waterkranen gebruikt waaruit minstens één keer per 24 uur automatisch water stroomt? Dat om de legionellabacterie geen kans te geven.
... bedlegerige patiënten sinds kort met vochtige doekjes worden gewassen, als alternatief voor de kom water en washandjes?
... er voor de afdeling intensieve neonatale zorg gemakkelijk wasbare knuffellapjes werden aangekocht?
... bloemen, planten en knuffels niet toegelaten zijn op de afdeling hematologie?
... de kleding van operatiekwartiermedewerkers elastieken heeft aan de mouwen en broekspijpen, om afscheiding van lichaamsschilfers met huidkiemen te voorkomen?

Bron: maguza.be