UZA bouwt drijvende spoeddienst voor Congo


Achtergrond

De oorlog die al jaren in Congo-Brazzaville woedt, heeft de gezondheidszorg meer dan ooit op losse schroeven gezet. Deel van het probleem is dat tal van wegen zijn vernield, waardoor vooral verder afgelegen gebieden moeilijk te bereiken zijn. Als het niet via de weg kan, dan moet het maar over het water, redeneerde het Congolese ministerie Volksgezondheid. Een medisch uitgeruste boot die via de Congorivier ook de kleinere dorpen kan aandoen, leek de ideale oplossing.

Zoektocht naar boot en fondsen

'Omdat de Congorivier op sommige plaatsen maar een halve meter diep is, moest het een boot zonder schroef en met vooraandrijving zijn. De regering is die gaan zoeken op de plaats waar ze als geen ander boten weten te bouwen: Nederland', zegt prof. dr. Luc Beaucourt, diensthoofd spoedgevallen in het UZA. Intussen werd een geschikte boot gevonden. Kostprijs: twee miljoen euro. Bovenop de aankoopprijs kwamen nog eens de kosten voor het ombouwen en het uitrusten. Voor die laatste taak kwam het ministerie Volksgezondheid bij de dienst spoedgevallen van het UZA terecht. Dat contact verliep via Rodolphe Andersen, Antwerpenaar en ereconsul voor Congo-Brazzaville.
'De eerste besprekingen vonden al plaats in 2004, maar vanwege het hoge prijskaartje raakte het project niet van de grond. Uiteindelijk werden toch de nodige fondsen vrijgemaakt en doorgestort', vertelt Beaucourt.

UZA in actie

De Zeeuwse loodsboot werd naar de buitenhaven van Klein-Willebroek verscheept, waar de technische dienst, onder leiding van hoofd Dirk De Man, hem volledig onder handen nam. Vervolgens zorgde de dienst spoedgevallen voor de nodige medische uitrusting.
'Dat alles hebben we tegen kostprijs gedaan, waardoor de eindrekening beperkt is gebleven tot zo'n 80.000 euro. Dat is nog altijd een groot bedrag, maar het is maar een fractie van het volledige kostenplaatje. Zeker als je het transport naar Congo er bijneemt.'
De boot beschikt onder meer over een onderzoekstafel, spalken en een flinke voorraad medicatie. De arts of verpleegkundige kan er patiŽnten onderzoeken, bevallingen begeleiden en kleine chirurgische ingrepen uitvoeren.

Ingebruikname

Half juli 2006 werd de boot van Klein-Willebroek naar de Antwerpse haven overgebracht. Als alles goed loopt, meert hij aan in het Congolese Pointe Noire, vanwaar hij zijn tocht met een vrachtwagen voortzet naar de Congorivier. Een Nederlandse kapitein zal de lokale bemanning de nodige navigatietechnieken bijbrengen. Rest nog om bekwame dokters en verpleegkundigen aan boord van het varende dispensarium te krijgen. 'Bedoeling was dat meerdere teams naar de dienst spoedgevallen zouden komen voor een opleiding. Maar voorlopig is dat nog niet gebeurd', aldus Beaucourt. Hijzelf en Dirk De Man reizen in september 2006 voor een vijftal dagen naar Congo-Brazzaville.
'In eerste instantie om de boot operatief te maken. De kans is groot dat er tijdens de lange reis zaken beschadigd of gestolen raken. En er is nog een tweede project. De regering heeft plannen om een vernield ziekenhuis weer op te bouwen. Ook dat gaan we bekijken.'

Bron: maguza.be