Nederlanders in het UZA: zorg stopt niet bij de grens

Een kleine 6% van de patiënten in het UZA zijn Nederlanders. Ze wonen in de Antwerpse regio of over de grens, of worden naar het UZA doorverwezen door Nederlandse ziekenhuizen.  Wat vinden zij van onze gezondheidszorg? En wat brengt dat praktisch met zich mee?

Ruud Arends (57) uit Vlissingen werd op 13 april met pijn op de borst opgenomen in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes, net over de grens in Zeeland. ‘De filmpjes van mijn katheterisatie werden naar het UZA gestuurd’, vertelt hij. ‘De diagnose was een klap: ik had drie of vier overbruggingen nodig. Die ingreep wordt in Goes niet aangeboden. Ik werd naar het UZA overgebracht en een week later geopereerd.’

‘Zo’n 12% van de patiënten die we opereren, zijn Nederlanders’, zegt prof. dr. Inez Rodrigus, diensthoofd cardiochirurgie. ‘Er is door de jaren met een aantal regionale ziekenhuizen uit Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen een vaste samenwerking ontstaan. Dat is deels historisch gegroeid: vroeger waren er in Nederland immers enorme wachtlijsten voor hartoperaties.’ Praktisch verloopt de samenwerking vlot. ‘Via een digitaal systeem worden katheterisatiebeelden doorgestuurd. Op basis van die beelden en het patiëntendossier beoordelen de cardiochirurgen of een patiënt in aanmerking komt voor een operatie’, zegt Catherine Wauters, secretaresse cardiochirurgie.

Binnen 90 minuten bereikbaar

De ligging van het UZA is natuurlijk een belangrijke factor. Voor heel wat Nederlanders is het UZA het dichtstbijzijnde universitair (in Nederland ‘academisch’) ziekenhuis. Voor de Zuid-Nederlandse ziekenhuizen ligt het UZA bovendien binnen de cruciale tijdsspanne van 90 minuten. Bijvoorbeeld bij een hartinfarct moet een patiënt binnen de 90 minuten in een gespecialiseerd ziekenhuis terechtkomen. Medisch directeur prof. dr. Marie-José Tassignon: ‘Voor dergelijke hooggespecialiseerde zorg hebben we akkoorden gesloten met een aantal Nederlandse ziekenhuizen in de grensstreek. De academische ziekenhuizen in Nederland liggen vaak verder weg, en dus is het UZA voor hen een evidente keuze. Het is zeker niet onze bedoeling te concurreren met onze buurlanden.’

Vrij verkeer van diensten

Op de dienst neurochirurgie zijn 32% van de patiënten Nederlanders. Dat komt onder meer doordat diensthoofd prof. dr. Andrew Maas zelf een Nederlander is. ‘Gezondheidszorg stopt voor mij niet aan de grenzen’, zegt hij. ‘Ook heel wat spoedgevallen vanuit de regio Zeeland en West-Brabant worden naar onze afdeling neurochirurgie verwezen. In maart van dit jaar werd er overigens een Europese richtlijn aanvaard die stelt dat ook binnen de gezondheidszorg vrij verkeer van personen, diensten en goederen geldt. Met andere woorden: de Europese Unie schaart zich mee achter grensoverschrijdende gezondheidszorg.’ Maas merkt dat de Nederlandse patiënten ook graag naar het UZA komen. ‘Ik hoor vaak dat ze de persoonlijke en vriendelijke benadering in het UZA als een verademing beschouwen in vergelijking met hun ervaringen in Nederlandse ziekenhuizen.’

Administratief is alles goed geregeld. Een zevental jaar geleden sloot de directie van het UZA zorgcontracten af met de Nederlandse zorgverzekeraars. ‘Tot dan moesten we Nederlandse patiënten aansluiten bij een Belgische mutualiteit. Nu sturen we de factuur gewoon naar de Nederlandse zorgverzekeraar. Voor de Nederlandse patiënt is het wat dat betreft net alsof hij naar een Nederlands ziekenhuis gaat’, zegt Leo Avonds, hoofd patiëntenadministratie. ‘Bijna alle behandelingen zijn gedekt door de zorgcontracten, met uitzondering van onder meer vruchtbaarheidsbehandelingen en lasertherapie’, vult Geert Roef aan, die verantwoordelijk is voor opname en onthaal.

‘Echt klasse’

Ook Ruuds factuur zal integraal worden betaald door zijn zorgverzekeraar. ‘Wel zal ik blijkbaar nog een factuur krijgen voor de telefoon en (grappend) het platte water. Ja, plat water, die uitdrukking kennen wij niet.’ Over de zorg in het UZA is hij erg tevreden. ‘Echt klasse. Iedereen neemt de tijd voor je. Ik raad niemand een hartinfarct aan, maar ik ben hier wel erg goed geholpen.’

Komt u uit Nederland?

  • Komt u als Nederlandse patiënt naar het UZA, neem dan altijd uw identiteitskaart of paspoort, geldig verzekeringskaartje van de zorgverzekeraar en verwijsbrief mee. Voor de facturatie aan uw zorgverzekeraar heeft het ziekenhuis ook uw Burger Service Nummer (BSN) nodig.
  • Bij elke raadpleging laat u zich centraal inschrijven aan het loket in de inkomhal. Ook bij een opname moet u zich telkens aan de onthaalbalie beneden melden. Zo is het UZA op de hoogte als u bijvoorbeeld van zorgverzekeraar bent veranderd.
  • Noteer vooraf welke medicatie u neemt.
  • Hebt u een GPS, voer dan als adres Wilrijkstraat 10 in Edegem in, niet te verwarren met de Wilrijkstraat in Antwerpen.
  • Als u op een eenpersoonskamer wilt liggen, kost dat extra. Dat geldt uiteraard niet als u ongevraagd op een eenpersoonskamer komt te liggen.

Bron: maguza.be