Agressie in het ziekenhuis: respect!

Een pijnlijke vaststelling, maar we kunnen er niet omheen: de agressie van patiënten en bezoekers tegenover ziekenhuismedewerkers neemt toe. Een campagne in het UZA en in andere ziekenhuizen in de regio roept iedereen op tot meer respect.

Een ziekenhuis moet een veilige omgeving zijn, voor patiënten, bezoekers én medewerkers. Jammer genoeg is die veiligheid vandaag niet altijd evident. Vooral medewerkers krijgen steeds vaker te maken met verbaal en soms fysiek geweld, van misnoegde patiënten of bezoekers. Daarom werkt het UZA aan een vernieuwd agressiebeleid.

Posters

Een van de meest zichtbare elementen van het agressiebeleid is de postercampagne die patiënten en bezoekers erop wijst dat iedereen in het ziekenhuis de plicht heeft om respectvol met elkaar om te gaan en niet agressief te reageren. De posters maken duidelijk dat noch mondelinge noch fysieke agressie ten opzichte van zorgverleners getolereerd worden. Tegelijk met de posters wordt in de deelnemende ziekenhuizen in de Antwerpse regio een folder verspreid over de gedragsregels die gelden in het ziekenhuis. 

Agressiebeheersing

Het UZA gaat de agressiegevallen ook beter documenteren. Ombudsvrouw Aryane Cools: ‘In een nieuw veiligheidsmanagementsysteem gaan we het aantal gevallen van agressie bijhouden. Ook de soort agressie zal worden geregistreerd.’ Al sinds 2009 is in het ziekenhuis een ‘agressiebeheersingsploeg’ aanwezig, een team dat permanent oproepbaar is. De ploeg bestaat uit een vijftigtal medewerkers van diverse diensten. Bij een geval van agressie worden zij opgeroepen naar de plaats waar de agressie zich afspeelt en komen ze tussenbeide. Aryane Cools: ‘Dat blijkt goed te werken, en we gaan er dus ook mee door.’ Nieuw is dat de medewerkers die het meest met agressie geconfronteerd worden een opleiding agressiebeheer zullen volgen. Door zelfzeker met verbale agressie om te gaan kunnen medewerkers immers vaak erger voorkomen.

Bron: maguza.be