Zorg

Patiënteneducatie: alles goed begrepen?

Januari 2015

Het succes van een behandeling staat of valt vaak met patiënteneducatie. Een kwestie van goede uitleg, een gezonde dosis mensenkennis en duidelijke communicatie tussen de zorgverleners onderling.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding, nierziekten, nierziekten kinderen

UZA zkt sperma- en eiceldonoren

Januari 2015

Zwanger worden gaat niet bij iedereen vanzelf. Gelukkig kan het fertiliteitscentrum vandaag veel koppels helpen dankzij donorzaadcellen en -eicellen. Alleen: de wachtlijst is erg lang, want er is een schrijnend tekort aan donoren. Dr. Koen Clasen geeft een stand van zaken.

Lees meer...

Geplaatst onder fertiliteit

Medicatie: thuis en in het ziekenhuis

Januari 2015

Bij een opname in het ziekenhuis of bij het naar huis gaan, is extra aandacht voor medicatie op zijn plaats. Bij dergelijke overgangen is de kans op medicatiefouten immers groter. Enkele tips!

Lees meer...

Geplaatst onder apotheek, patiëntenbegeleiding, kwaliteit

UZA meet patiëntentevredenheid: 'Naar een excellente service'

Oktober 2014

Het UZA streeft naar de hoogst bereikbare kwaliteit op het vlak van zorg. Het ziekenhuis verbetert dan ook constant zijn dienstverlening. Dat kan onder meer door te peilen naar de tevredenheid van de patiënten.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding, gezondheidszorg, uza algemeen

Ziekenhuishygiëne: geen bacteriën op bezoek

Oktober 2014

Nogal wat mensen zijn bang om in een ziekenhuis een infectie op te lopen. Het UZA doet al het mogelijke om dat risico in te dijken: van makkelijk afwasbare toetsenborden tot afdelingen met een specifieke luchtfilteringsinstallatie.

Lees meer...

Geplaatst onder intensieve zorg, hematologie, intensieve neonatale zorg, hematologische kanker, uza algemeen