Zorg

Het NAF-project in Armenië (2007)

september 2007

In 1988 deed een vreselijke aardbeving Armenië op zijn grondvesten daveren. Artsen en verpleegkundigen van verschillende Vlaamse ziekenhuizen, waaronder ook het UZA, vlogen naar het rampgebied om er slachtoffers met nierbeschadiging te behandelen. Een initiatief dat is uitgemond in blijvende ondersteuning en zo een positieve kentering in gang heeft gezet.

Lees meer...

Geplaatst onder internationaal, hepatobiliaire, transplantatie heelkunde, endocriene heelkunde

UZA-spoedchirurg met blauwhelmen naar Zuid-Libanon

juni 2007

Dr. Bart Vanderheyden, militair arts en UZA-chirurg, trok in het najaar van 2006 voor zes weken naar Libanon met de Belgische blauwhelmen. 'Wat me in dat werk zo aanspreekt, is dat je de hele dag bezig bent met het verlenen van essentiële, soms levensreddende ingrepen. Voor de arme plaatselijke bevolking waren wij vaak de enige kans op hulp.'

Lees meer...

Geplaatst onder spoedgevallen, internationaal

Terug uit tsunamikamp in Sri Lanka

maart 2007

Alweer meer dan twee jaar geleden, in december 2004, trof een desastreuze vloedgolf honderdduizenden mensen in 13 landen rond de Indische Oceaan. De ramp kreeg heel wat aandacht in de media en bracht een nooit eerder geziene internationale hulpstroom op gang. Maar hoe is het nu gesteld met de slachtoffers die aan het noodlot ontsnapt zijn en wat met de wederopbouw van het getroffen gebied? Walter Geentjens, hoofdverpleegkundige van de dienst spoedgevallen in het UZA, werkte vorig jaar in mei en juni mee aan een project in vluchtelingkampen in Sri Lanka en deed ons zijn relaas.

Lees meer...

Geplaatst onder internationaal

UZA bouwt drijvende spoeddienst voor Congo

oktober 2006

Een drijvende eerste-hulppost: zo kun je de boot die vanaf het najaar van 2006 de Congorivier in Congo-Brazzaville bevaart het best omschrijven. De dienst spoedgevallen en de technische dienst van het UZA engageerden zich om de boot tegen kostprijs om te bouwen en uit te rusten. Het vaartuig wordt ingezet om medische hulp te verlenen in moeilijk bereikbare gebieden.

Lees meer...

Geplaatst onder spoedgevallen, internationaal

Thaise anesthesisten in het UZA

juni 2006

Ze heten voluit dr. Suraphong en Sratwadee Lorsomradee maar laten zich voor het gemak dr. Sur en dr. Amy noemen. We spreken over het Thaise anesthesistenpaar dat anderhalf jaar in Antwerpen verblijft om in het UZA nieuwe kennis en technieken op te steken. Daarnaast proberen de twee ook wat Vlaamse cultuur mee te pikken. Al geven ze eerlijk toe dat hun favoriete plekjes in Antwerpen... de Thaise supermarktjes in China Town zijn.

Lees meer...

Geplaatst onder anesthesiologie, internationaal