Zorg

Gevallen?

Januari 2011

Van de 65-plussers die thuis wonen, maakt een op drie minstens één keer per jaar een val. Met een campagne wil de Vlaamse overheid dat aantal terugdringen. Ook het UZA probeert valpartijen tot een minimum te beperken door alle patiënten ouder dan 65 jaar te screenen op hun valrisico.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding

Is de spoed voor alles goed?

Januari 2011

Volgens prof. dr. Luc Beaucourt, hoofd van de dienst spoedgevallen van het UZA, hoort liefst 70 procent van de patiënten die naar de spoed komen, daar niet thuis. Dat roept vragen op, met als belangrijkste: wanneer gaat u naar de spoed, wanneer naar de huisarts? We leggen het voor aan de spoedarts én de huisarts.

Lees meer...

Geplaatst onder spoed

'Meegezogen en opgetild'

Januari 2011

Geloof speelt een grote rol in het leven Frieda Van den Ende (72). Toen ze in september 2010 werd opgenomen in het UZA, keek ze dan ook uit naar de oecumenische viering op zondag. Het werd een openbaring. ‘Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.’

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding

Klinisch pad: wie doet wat wanneer?

Oktober 2010

Een goede planning is goud waard. Die regel geldt als geen ander in ziekenhuizen, waar almaar meer behandelingen en ingrepen in een vaste structuur - een klinisch pad - worden gegoten. Door alle zorgaspecten precies op elkaar af te stemmen, verloopt de opname zo efficiënt mogelijk.

Lees meer...

Geplaatst onder orthopedie, gezondheidszorg

Tureluur van uw factuur?

Oktober 2010

Een ziekenhuisfactuur is niet het meest transparante document. Hoe ze er moet uitzien en wat het ziekenhuis mag aanrekenen, is wettelijk bepaald.  Een woordje uitleg bij de factuur van gehospitaliseerde patiënten en patiënten die zijn opgenomen in het dagziekenhuis.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding, facturatie