Hartfalenverpleegkundige in de kijker

Patiënten die aan hartfalen lijden, moeten strikte regels in acht nemen op het vlak van voeding en medicatie. Gelukkig kunnen ze voor informatie, advies en vragen terecht bij de hartfalenverpleegkundige.

Na haar studies verpleegkunde, aangevuld met een master ziekenhuiswetenschappen, kwam Lieve Scheurweghs elf jaar geleden terecht in het UZA. Samen met prof. Conraads startte ze er in 2002 het hartfalencentrum op – een van de eerste in België. Vandaag werkt ze er als een van de drie hartfalenverpleegkundigen. 'Wij voeren niet de klassieke taken van een verpleegkundige uit', zegt Lieve. 'Onze opdracht bestaat vooral uit het opvolgen en informeren van de patiënten die opgenomen werden met een ernstig verminderde hartfunctie. Ze kunnen bij ons ook terecht met al hun vragen.'

Informeren en reageren

'Bij hartfalen zijn informatie en opvolging heel belangrijk', legt Lieve uit. 'Het probleem bij hartfalen is dat het hart niet genoeg bloed kan rondpompen om je lichaam normaal te laten functioneren. Je lichaam probeert dat tekort te compenseren, maar de mechanismen die je lijf gebruikt, belasten de hartfunctie nog meer. Het is dus belangrijk dat de patiënten de symptomen leren herkennen die wijzen op een afnemende hartfunctie. Denk daarbij aan toegenomen kortademigheid, gezwollen enkels, plotse gewichtstoename … Als die symptomen optreden, kunnen ze contact opnemen met ons om eventueel hun medicatie aan te passen en een heropname te voorkomen.' Naast hartfalenverpleegkundige is Lieve ook harttransplantatieverpleegkundige. 'We begeleiden hartpatiënten die op de wachtlijst staan voor een transplantatie. Ook na de transplantatie geven we hen de nodige informatie en begeleiding.'

Persoonlijk contact

'In principe kan elke verpleegkundige hartfalen- of harttransplantatieverpleegkundige worden, zolang je maar de nodige kennis hebt over de aandoening', legt Lieve uit. 'Dat kan via bijscholingen. Je leert natuurlijk ook veel bij in de praktijk. We werken nauw samen met de artsen, die ons alles haarfijn uitleggen. Die samenwerking is trouwens, samen met het feit dat je nooit nacht- of weekenddienst hebt, een van de grote voordelen van de job. Maar het mooiste blijft voor mij nog altijd het contact met de patiënten. Wij trekken altijd de nodige tijd uit om hen te begeleiden. Als je een vertrouwensband met een patiënt opbouwt, zal die sneller geneigd zijn om met zijn vragen bij jou te komen.' Of er ook nadelen zijn aan de functie? 'Eigenlijk niet. Dit is voor mij zowat de ideale job!'

Info: Hartfalenkliniek UZA T 3 821 45 77

Bron: maguza.be