Vrije en geïnformeerde toestemming?

Een van uw rechten als patiënt is dat u in alle vrijheid moet kunnen beslissen of u toestemt in een behandeling of tussenkomst, en dat u daarvoor ook de nodige informatie krijgt. Dat noemen we de vrije en geïnformeerde toestemming. Concreet houdt het in dat uw arts (of andere beroepsbeoefenaar) u vooraf duidelijk informeert over uw gezondheidstoestand, het doel van een behandeling, de aard van de behandeling, de persoon die de behandeling uitvoert, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de contra-indicaties, de nevenwerkingen, de relevante risico’s, de noodzaak aan nazorg, de financiële gevolgen, de eventuele gevolgen als u weigert en de mogelijke alternatieven.

Hoe geeft u uw toestemming?

U doet dat mondeling of u laat het blijken uit uw gedragingen, zoals bijvoorbeeld uw arm uitsteken voor een injectie. U kunt ook voorwaarden verbinden aan uw toestemming, bijvoorbeeld dat u wil stoppen met een behandeling als ze geen resultaat oplevert. In een aantal gevallen zal u gevraagd worden de geïnformeerde toestemming te handtekenen. De toestemming wordt genoteerd in uw patiëntendossier.

Wat bij een spoedgeval?

Als het onmogelijk is om de wil van een patiënt te achterhalen, bijvoorbeeld als die bewusteloos is of de wettelijke vertegenwoordiger kan niet bereikt worden, voert de beroepsbeoefenaar alle noodzakelijke tussenkomsten uit en vermeldt dat in het patiëntendossier.

Meer info? www.uza.be/patientenrechten
Ombudsdienst UZA, T 03 821 31 60, ombudsdienst@uza.be

Bron: maguza.be