U zegt: wettelijke vertegenwoordiger

Wat is een wettelijke vertegenwoordiger?

Uw wettelijke vertegenwoordiger – of kortweg vertegenwoordiger – is een meerderjarige wilsbekwame persoon die in uw plaats uw rechten als patiënt uitoefent wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld doordat u in coma ligt of dement bent. Minderjarigen of meerderjarigen onder het statuut van verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring worden altijd – ook bij bewustzijn dus – wettelijk vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Afhankelijk van hun leeftijd en begripsvermogen krijgen ze natuurlijk zelf ook inspraak en beslissingsmacht. Als vertegenwoordigde patiënt wordt u altijd nog zoveel mogelijk betrokken bij de uitoefening van uw rechten.

Wie is uw vertegenwoordiger?

Als wilsbekwame meerderjarige kunt u zelf een vertegenwoordiger aanduiden die uw belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Als u dat niet doet, geldt er een wettelijke volgorde: in eerste instantie treedt uw partner voor u op, vervolgens uw meerderjarige kinderen, ouders of een meerderjarige broer of zus. Als er niemand beschikbaar is of als er discussie is tussen de genoemde personen, zal de behandelende arts of zorgverlener uw belangen behartigen in overleg met zorgverleners die bij uw behandeling en verzorging betrokken zijn.

Hoe kunt u zelf een vertegenwoordiger aanstellen?

Als u zelf wil bepalen wie uw vertegenwoordiger is, dan kan dat. U stelt daarvoor een verklaring op, ondertekend door uzelf en door de wettelijke vertegenwoordiger van uw keuze. U bezorgt die verklaring aan uw artsen. Wilt u de aanstelling intrekken, dan moet dat opnieuw schriftelijk gebeuren.

LET OP! Een vertegenwoordiger is niet te verwarren met een vertrouwenspersoon: dat is iemand aan wie u officieel de toestemming geeft om u bij te staan in uw contacten met de medische wereld. Hij kan niet in uw plaats uw rechten uitoefenen.

Info: ombudsdienst T 03 821 31 60, ombudsdienst@uza.be

Bron: maguza.be