Hoge bloeddruk

Wat is een te hoge bloeddruk?

De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van onze bloedvaten. Het hart stuwt het bloed als een pomp door onze aderen. De druk is het hoogst op het moment dat ons hart samentrekt, en het laagst tussen twee hartslagen in. Daarom wordt de bloeddruk uitgedrukt in een bovendruk en een onderdruk. Liggen de waarden hoger dan 14 over 9, dan is er sprake van een te hoge bloeddruk of hypertensie.

Hoe ontstaat hypertensie?

Naarmate we ouder worden, worden onze slagaders stijver en minder rekbaar. Daardoor wordt het bloed sneller verplaatst en neemt de druk op de slagaderwand toe. Behalve leeftijd zijn er nog andere factoren die een te hoge bloeddruk in de hand werken. De belangrijkste zijn overgewicht, te veel zout en ongezonde voeding, gebrek aan beweging, erfelijke aanleg, stress en overmatig alcoholgebruik.

Is een hoge bloeddruk gevaarlijk?

Een hoge bloeddruk geeft zelden klachten op korte termijn. Maar wie er jarenlang mee rondloopt, heeft een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een beroerte en nier- en oogproblemen. Roken en suikerziekte maken dat risico nog een stuk groter.

Wat doe je ertegen?

Het probleem voorkomen is nog altijd het best. Dat betekent vooral: genoeg bewegen, zout en verzadigde vetten beperken, niet roken en matig zijn met alcohol. Of een te hoge bloeddruk met medicijnen moet worden behandeld, is afhankelijk van het globale risico op hart- en vaatziekten dat iemand loopt. Iemand die bijvoorbeeld diabetes heeft of al een hartinfarct heeft gehad, moet zich zeker laten behandelen.

Info: Dienst cardiologie, T 03 821 35 38

Bron: maguza.be