Een vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?
Als patiënt kunt u een vertrouwenspersoon aanduiden om u bij te staan in uw contacten met de medische wereld. Volgens de wet mag een vertrouwenspersoon u bijstaan

  • bij het verkrijgen van informatie over uw gezondheidstoestand (bijvoorbeeld een consultatie of gesprek bijwonen),
  • bij de inzage van uw patiëntendossier en bij het bekomen van een kopie ervan,
  • bij het neerleggen van een klacht.

Wie kan uw vertrouwenspersoon zijn?
Een familielid, een vriend, vriendin of iemand anders.

Hoe stelt u een vertrouwenspersoon aan?
U kunt daarvoor een officieel formulier invullen en laten toevoegen aan uw dossier. Het document vindt u op www.patientrights.be. Die website van de overheid bevat ook alle informatie over uw rechten als patiënt.

Wat is het verschil met een wettelijke vertegenwoordiger?
Een wettelijke vertegenwoordiger komt op voor uw rechten en treedt in uw plaats op als u daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent. Ook uw wettelijke vertegenwoordiger kunt u zelf aanduiden als u dat wenst.


Meer info? Ombudsdienst UZA T 03 821 31 60, ombudsdienst@uza.be
www.patientrights.be

Bron: maguza.be