Een behandeling weigeren?

Kan ik nee zeggen tegen een behandeling?
Ja, elke wilsbekwame patiënt kan een behandeling of ingreep weigeren. Dat is vastgelegd in de Wet op de Patiëntenrechten.

Wat houdt dat in, wilsbekwaam?
Een patiënt is wilsbekwaam wanneer hij of zij in staat is een probleem te begrijpen en informatie te verwerken om tot een beslissing te komen, en die beslissing vervolgens kan uiten. Ook minderjarigen kunnen door de arts als wilsbekwaam worden beschouwd. Minderjarigen die nog niet zelf kunnen beslissen, geesteszieken, ernstig dementerende personen … worden beschouwd als wilsonbekwaam, al worden ook zij zoveel mogelijk bij beslissingen betrokken.

Wat als ik bewusteloos of in een coma ben?
Dan richten de artsen zich – net als bij wilsonbekwamen – tot uw wettelijke vertegenwoordiger. Als volwassene kunt u die vooraf zelf vastleggen. Zo niet geldt er een wettelijke volgorde waarbij eerst de samenwonende partner, vervolgens een meerderjarig kind, vervolgens een ouder enzovoort wordt aangesproken. Bij minderjarigen zijn de ouders of voogd de wettelijke vertegenwoordigers. De arts zal echter altijd het belang en de gezondheidstoestand van de patiënt vooropstellen, en uitzonderlijk eventueel ingaan tegen een weigering van de wettelijke vertegenwoordiger.

Kan ik vooraf bepaalde behandelingen, zoals reanimatie of sondevoeding weigeren?
Ja, dat kan in een voorafgaande negatieve wilsverklaring. Die schriftelijke verklaring stelt u op en ondertekent u op een moment dat u wilsbekwaam bent. De arts is verplicht die wilsverklaring te volgen op het moment dat u wilsonbekwaam bent.


Meer weten over uw rechten als patiënt? www.patientrights.be


Bron: maguza.be