Amandelen

Wat zijn amandelen?

Keelamandelen of tonsillen zijn twee kleine orgaantjes achteraan in de keel. Samen met de neusamandelen, beter gekend als poliepen, en tongamandelen, vormen ze een afweerorgaan in de keelholte. Ze produceren voortdurend afweercellen die mogelijke ziekteverwekkers te lijf gaan. Treedt er een infectie op, dan zetten ze een lokale afweerreactie in gang. Die afweer in de keel is belangrijk omdat er via de lucht virussen en bacteriën binnendringen die zich een weg kunnen banen naar de luchtpijp en de longen. Die laatste zijn kwetsbaar voor ontsteking. Opmerkelijk genoeg bekleden amandelen die afweerfunctie vooral tot de leeftijd van ongeveer tien jaar. Daarna worden de amandelen kleiner en wordt de lokale afweerfunctie minder belangrijk.

Wanneer moet je je amandelen laten verwijderen?

In twee gevallen is dat nuttig of zelfs nodig. Ten eerste bij kinderen die heel regelmatig een amandelontsteking hebben. Zo’n ontsteking wordt veroorzaakt door een virus of bacterie en voelt aan als een keelontsteking. Sommige kinderen zijn er erg ziek van, enkelen krijgen zelfs slik- of ademhalingsproblemen. Vanaf vijf of zes ontstekingen per jaar stelt de neus-keel-oorarts meestal voor om de amandelen weg te snijden. In de tweede plaats worden amandelen soms verwijderd omdat ze te groot zijn. In dat geval lijdt het kind aan slaapapneu: het snurkt en stopt ‘s nachts regelmatig met ademhalen, met een slechte slaapkwaliteit tot gevolg.

Wat zijn de voor- en nadelen van die ingreep?

Het gaat om een lichte ingreep die in het dagziekenhuis plaatsvindt. De meeste kinderen zijn de volgende dag alweer opgeknapt. Wel is er een heel klein risico dat de wonde gaat nabloeden, waardoor ouders hun kinderen nadien extra goed in de gaten moeten houden. Over de gevolgen van de ingreep voor het lokale afweersysteem is weinig gekend, maar in het algemeen wordt aangenomen dat de neus- en tongamandelen die functie overnemen. Het probleem van de ontstekingen of de slaapapneu is na de behandeling meteen verdwenen. Toch worden amandelen vandaag veel minder vaak verwijderd dan vroeger, net omdat ze wel degelijk een functie hebben.

Info neus-, keel- en oorziekten, T 03 821 33 85  Bron: maguza.be