U zegt?

Zorgverleners goochelen vaak met jargon. Dat maakt voor hen onderling de communicatie makkelijk, maar voor patiënten staat het gelijk met geheimtaal. In U zegt? zoomen we in op een vaak gebruikte medische term.

 

Hersenschudding

Oktober 2012

Ruim gedefinieerd is een hersenschudding een verstoring van de hersenfunctie door een val of slag op het hoofd, die al dan niet tijdelijk optreedt. Die verstoorde hersenfunctie uit zich als geheugenverlies, sufheid, verminderd bewustzijn of bewustzijnsverlies. 

Lees meer...

Geplaatst onder neurochirurgie, neurologie, spoed, neurologie kinderen

Wat is hyperventilatie?

Juli 2012

Hyperventilatie ontstaat doordat u te snel en te oppervlakkig ademt, meestal omdat u zich erg angstig voelt. Het gevolg is dat het CO²-gehalte in het bloed daalt en uw zuurtegraad uit balans raakt. Zo raakt uw inwendige mechanisme ontregeld en ontstaan er allerlei vervelende symptomen, zoals duizeligheid, tintelingen in de vingers, stijfheid rond de lippen, een bonzende hartslag … 

Lees meer...

Geplaatst onder pneumologie

Amandelen

April 2012

Keelamandelen of tonsillen zijn twee kleine orgaantjes achteraan in de keel. Samen met de neusamandelen, beter gekend als poliepen, en tongamandelen, vormen ze een afweerorgaan in de keelholte.

Lees meer...

Geplaatst onder n.k.o., neus-keel-oorziekten

Nuchter zijn

Januari 2012

Waarom moet u nuchter zijn? Wat houdt nuchter zijn precies in? En wat bij een spoedoperatie? 

Lees meer...

Geplaatst onder anesthesie

Sinussen

Oktober 2011

Sinussen zijn bijholtes van de neus. Het zijn met lucht gevulde, in het bot gelegen openingen die via nauwe kanalen in verbinding staan met de neusholte.

Lees meer...

Geplaatst onder neus-keel-oorziekten