U zegt?

Zorgverleners goochelen vaak met jargon. Dat maakt voor hen onderling de communicatie makkelijk, maar voor patiënten staat het gelijk met geheimtaal. In U zegt? zoomen we in op een vaak gebruikte medische term.

 

Ethisch comité

April 2015

Het ethisch comité geeft advies bij de ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het is verbonden aan het UZA en de Universiteit Antwerpen (UA).

Lees meer...

Geplaatst onder ethiek

Medische fout?

Januari 2015

Wat kunt u doen als u vindt dat er een medische fout (een ‘medisch ongeval’) is gebeurd?

Lees meer...

Een vertrouwenspersoon

Oktober 2014

Als patiënt kunt u een vertrouwenspersoon aanduiden om u bij te staan in uw contacten met de medische wereld.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding

Een behandeling weigeren?

Juli 2014

Kan ik nee zeggen tegen een behandeling?

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding

Medisch dossier opvragen?

April 2014

Als patiënt hebt u het recht een kopie op te vragen van het dossier dat het ziekenhuis of een andere zorgverlener over u bijhoudt.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding