U zegt?

Zorgverleners goochelen vaak met jargon. Dat maakt voor hen onderling de communicatie makkelijk, maar voor patiënten staat het gelijk met geheimtaal. In U zegt? zoomen we in op een vaak gebruikte medische term.

 

Geconventioneerd?

Juli 2016

Voor eenzelfde zorgverlening betaalt u bij een geconventioneerde arts soms minder dan bij een niet-geconventioneerde. Hoe komt dat?

Lees meer...

Geplaatst onder gezondheidszorg

Het juiste diploma?

April 2016

Hoe weet het ziekenhuis zeker dat uw arts of een andere zorgverlener ook werkelijk de juiste diploma’s heeft behaald? Dat gebeurt aan de hand van bronverificatie.

Lees meer...

Geplaatst onder gezondheidszorg, kwaliteit

Vrije en geïnformeerde toestemming?

Januari 2016

Een van uw rechten als patiënt is dat u in alle vrijheid moet kunnen beslissen of u toestemt in een behandeling of tussenkomst, en dat u daarvoor ook de nodige informatie krijgt.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding

DNR?

Oktober 2015

DNR staat voor Do Not Resuscitate (‘Niet reanimeren’). Bij patiënten die zwaar ziek zijn en van wie de situatie uitzichtloos is, kan de behandelende arts beslissen dat de patiënt niet meer gereanimeerd zal worden bij een hartstilstand.

Lees meer...

Geplaatst onder intensieve zorg, patiëntenbegeleiding, intensieve neonatale zorg, gezondheidszorg

Een medisch attest

Juli 2015

Een medisch attest is een getuigschrift dat wordt opgesteld door een arts over een feit van medische aard. De arts stelt het attest op nadat hij de patiënt heeft ondervraagd en onderzocht.

Lees meer...

Geplaatst onder gezondheidszorg