U zegt?

Zorgverleners goochelen vaak met jargon. Dat maakt voor hen onderling de communicatie makkelijk, maar voor patiënten staat het gelijk met geheimtaal. In U zegt? zoomen we in op een vaak gebruikte medische term.

 

Beroepsgeheim?

oktober 2017

Omdat zorgverleners vaak werken met intieme of delicate informatie, zijn ze gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen informatie over patiënten enkel delen in een medische context, verder niet.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding, gezondheidszorg

U zegt: de Orde der Artsen?

Juli 2017

De Orde der Artsen is een tuchtorgaan voor artsen. Elke arts is wettelijk verplicht zich bij de Orde aan te sluiten. Tot in 2015 heette ze de Orde der Geneesheren, maar doordat er natuurlijk ook veel vrouwelijke artsen zijn, werd de naam aangepast.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding, gezondheidszorg

Een referentiecentrum?

april 2017

Een referentiecentrum bestaat uit een team van specialisten en paramedici die gespecialiseerd zijn in een bepaalde aandoening en is erkend door de overheid. Een referentiecentrum is een derdelijnscentrum, wat inhoudt dat patiënten ernaar doorverwezen worden door hun huisarts, specialist of een ander ziekenhuis.

Lees meer...

Geplaatst onder tropische geneeskunde, pijncentrum, hematologie, neurologie, gezondheidszorg, diabetes kinderen, nierziekten kinderen, mucoviscidose kinderen, kindergeneeskunde

Een supplement?

Januari 2017

Een supplement is een extra bedrag dat aangerekend wordt bovenop de gewone kosten tijdens een ziekenhuisverblijf. Er bestaat een kamersupplement en een ereloonsupplement.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding, uza, uza algemeen

Controlearts?

Oktober 2016

Een controlearts is een arts die in opdracht van een werkgever controleert of een werknemer die zich ziek meldt, ook echt arbeidsongeschikt is.

Lees meer...

Geplaatst onder patiëntenbegeleiding, verzekeringsgeneeskunde