Hoge volumes, lage kosten

De kosten van onze gezondheidszorg zouden 15% te hoog liggen. Een van de oorzaken zou de prestatiegeneeskunde zijn, waardoor de volumes aan zorg te hoog liggen. Dikwijls wordt verwezen naar de Verenigde Staten, waar men met dezelfde hoogvolumeziekte kampt en waar nieuwe financieringssystemen zijn ontstaan zoals bundled payments of één financieringsbedrag voor een volledig zorgtraject, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Er wordt steeds aan voorbijgegaan dat België misschien wel hoge volumes heeft, maar dat de zorgsector hier werkt aan een zeer lage kost per prestatie. De prijs voor één dag hospitalisatie is in de Verenigde Staten gemiddeld 4800 dollar, in België gemiddeld 400 euro. Hervormingsvoorstellen hebben de laatste jaren meestal maar één doel: de kosten voor de overheid. Dus schuift de overheid het financieel risico door naar de zorgverstrekkers. Het probleem in België is echter niet zozeer kostprijs, wel het gebrek aan transparantie over de besteding van de middelen: er is geen rapportering over kwaliteit, er is zelfs geen zicht op de reële kosten. Onder kosten verstaat men meestal de prijzen die de overheid hanteert om de zorgverstrekkers te vergoeden voor de geleverde prestaties. De reële kosten kunnen voor een bepaald zorgtraject veel hoger liggen of ook veel lager zijn dan de prijszetting.

Er bestaat geen wonderoplossing voor de stijgende kosten en het ontbreken van goede kwaliteitsmetingen. Als er echter geen echte oplossing komt, zullen artsen minder verdienen, zullen patiënten meer zelf moeten betalen en zullen ziekenhuisdiensten verdwijnen.

Als alle actoren – artsen, ziekenhuizen, overheid, mutualiteiten – het eens kunnen worden over een model waar het doel is waarde te creëren, is de belangrijkste stap gezet naar een duurzaam systeem. Waarde is betere kwaliteit voor een relatief lagere kost. Voor ziekenhuizen kan dit wel betekenen dat netwerking veel verder gaat dan patiëntenverwijzingen naar elkaar. Concentratie van bepaalde zorg in minder ziekenhuizen zal het gevolg zijn. Dit is tegennatuurlijk in ons huidig model, waarin iedereen ernaar streeft alles aan te bieden voor elke patiënt. Overschakelen naar een waardegedreven zorgsysteem zal echter dit soort keuzes noodzakelijk maken.

Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be